משרד הפנים אישר היום (רביעי) את מעמדו של תיאטרון "הבימה" כתאגיד עירוני. בעקבות כך, התיאטרון שעמד בפני סגירה יישאר פתוח. כמו כן, חובות העבר של התיאטרון נמחקו.

מי שחתם על אישור הקמת התאגיד העירוני הוא מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש, שמסר כי מדובר "בהישג משותף של המשרד ועיריית תל אביב עבור הציבור הרחב. החתימה היא פרי עבודה מאומצת של האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים שהסדיר את העברת התיאטרון לידי עיריית תל אביב באמצעות הקמת תאגיד עירוני חדש אשר יתפעל וינהל את התיאטרון בכפוף לתקנון שאושר על ידי משרדי הפנים, המשפטים, התרבות, הספורט והאוצר".

את המהלך הובילה המדינה, אשר פנתה לעיריית תל אביב וביקשה ממנה לנהל ולתפעל את התיאטרון תחת "תאגיד עירוני" חדש, שיוקם ללא חובות העבר. העירייה נענתה לבקשה והקימה צוות מקצועי ליישומה.

במרץ 2021 הוגשה על ידי עיריית תל אביב בקשה למשרד הפנים להקמת התאגיד, משרד הפנים, באמצעות האגף לתאגידים עירוניים, בחן את הנושא לעומקו כולל בדיקה קפדנית ועסקית של התאגיד הן בפן הכלכלי והן בפן המשפטי של הכנת תקנון הבימה ולאחר מאמצים מרובים מול משרדי הממשלה השונים, אושר התקנון וכאמור אושרה בשעה טובה הקמת התאגיד על ידי משרד הפנים.