בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה היום (חמישי) את עתירתו של האמן דוד ריב והתנועה לזכויות האזרח נגד ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, להסיר את היצירה "ירושלים" מהתערוכה במוזיאון רמת גן. השופט עמית קובי ורדי קבע, כי בית המשפט אינו יכול לשים עצמו במקום הוועד המנהל של המוזיאון ולקבל החלטה מקצועית ואמנותית באשר לתוכן היצירות שיוצגו במוזיאון. מאחר שלא מצא פגם מהותי בקבלת החלטת הוועד, לא מצא מקום להתערבותו.

השופט ציין כי אף שראש העיר חרג מסמכותו, מרגע שהועמד על טעותו בכך שאין לו סמכות להתערב בתכני התערוכה, הפנים ועבר להציג את עמדתו בפני הוועד המנהל של המוזיאון. הוועד הוא שבסופו של דבר קיבל את ההחלטה להסיר את היצירה. השופט הוסיף כי "לטעמי, גם אם אכן תחילתו של התהליך בחטא, הרי יש למחול לראש העיר על כך שלאחר שהפנים זאת, המשיך את התהליך באופן הנדרש בהתאם לדין, ובסופו של יום לא הוכח שהוא כפה את עמדתו על חברי הועד המנהל, אלא רק ניסה להשפיע בהתאם לסמכותו".

עוד קבע השופט כי "אכן התקבלה החלטה של הגוף המקצועי המוסמך על פי הדין לקבל את ההחלטה, עקב פגיעה ברגשות הציבור בנימוקים שהצגת היצירה שמה לקלס את ירושלים כבירת ישראל, את הכותל המערבי הקדוש ואת הציבור החרדי. דבר זה לגרום לביזוי ושיסוי ואף ריב, ואין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטה זו, שלא נפל בה פגם מהותי המצדיק את התערבות בית המשפט".

בתום פסק הדין בחר השופט להציע פתרון מוסכם כפשרה אמנותית: "עדיף הוא על פני ניצחון משפטי ששכרו אולי ייצא הפסדו בעתיד". השופט ורדי הציע שהיצירה "ירושלים" תוצג בחדר סגור באופן שלא תהיה גלויה וחשופה לציבור המבקרים במוזיאון. רק מבקר המוזיאון שיחפוץ יוכל להיכנס לחדר ולצפות בה, בעת בחוץ יופיע שלט אזהרה מפני אפשרות לפגיעה ברגשות". השופט ורדי הוסיף והציע לוועד המנהל של המוזיאון לחשוב על הפשרה בטרם תוסר היצירה ותוצא מן המוזיאון, ואמר כי "זהו דבר שיכול ליצור כדור שלג אמנותי".

האמן דוד ריב והאגודה לזכויות האזרח יוצגו על ידי עו"ד דן יקיר ומשכית בנדל, בעוד שראש עירית רמת גן כרמל שאמה הכהן ומוזיאון רמת גן, יוצגו על ידי עורך הדין שחר בן עמי ומיכל רומנו ממשרד שרקון, בן עמי, אשר ושות'.