האם הניצחון של נטע ברזילי לא יביא את האירוויזיון לישראל אחרי הכל? מועצת תאגיד השידור הישראלי הוציאה היום (ראשון) מכתב לראש הממשלה המתריע על "סכנת ביטול אירוויזיון 2019 בישראל", בגלל אי העברת תקצוב מתאים בגובה 12 מיליון אירו כערבות לקיומה של התחרות בארץ, אותו על התאגיד להעביר עד יום שלישי הקרוב.על פי תקנות האירוויזיון, על המדינה המארחת להעמיד ערבות לקיום התחרות. עד היום, יומיים לפני תום הזמן האפשרי להעברה, לא הועבר תקציב כלשהו מהמדינה לתאגיד לצורך העמידה בערבות, כאשר ברוב מדינות העולם המדינה משתתפת בעלויות התחרות עם הגוף המשדר, מאחר שמדובר באירוע לאומי עם הכנסות וחשיפה עולמית. במידה ולא יועבר סכום כזה, בתאגיד אומרים כי ייאלצו לבטל את קיום האירוויזיון בישראל.במכתב שהוציא גיל עומר, יושב ראש מועצת התאגיד, לבנימין נתניהו, נכתב: "בעוד יומיים נדרש תאגיד השידור הישראלי להעמיד ערבות בסך 12 מיליון אירו להבטחת קיומה של תחרות אירוויזיון 2019 בישראל. מדובר בנקודת אל חזור, שלאחריה, במידה ולא תועמד הערבות כנדרש ע"י איגוד השידור האירופאי (EBU), לא ניתן יהיה לשנות את המצב שיתהווה ותחרות האירוויזיון 2019 לא תוכל להתקיים בישראל".אולפני "כאן" - תאגיד השידור. מרים אלסטר, פלאש 90 אולפני "כאן" - תאגיד השידור. מרים אלסטר, פלאש 90"מזה כשבועיים אני עושה מאמצים מרובים, על מנת ליידע את מקבלי ההחלטות בדבר המכשולים שעומדים בפנינו על מנת לעשות כל מאמץ לפתור אותם. במכתבים שונים ששלחתי בתקופה זו, ציינתי שכראשי התאגיד ובוודאי כאזרחי מדינת ישראל, אנו רואים חשיבות רבה מאד בקיום התחרות בישראל ומשוכנעים כי יש בכך תרומה משמעותית למדינה הן מבחינה תדמיתית והן מבחינה כלכלית", הוסיף עומר במכתב. "לצערי, בקשתנו החוזרות ונשנות לעבודה אינטנסיבית שתפתור את הבעיות המהותיות הניצבות כמכשול בפני קיום התחרות בישראל לא נענו"."ביום חמישי האחרון קיבלנו מכתב ממנכ"ל משרד האוצר מר שי באב"ד ולפיו ככל שהערבות בסך 12 מיליון אירו שיעמיד תאגיד השידור הישראלי לטובת איגוד השידור האירופי (EBU) תחולט בנסיבות של כח עליון בלבד ורק במידה ויימצא על ידי האוצר כי חילוט זה צפוי להעמיד את התאגיד בפני קשיים כספיים שלא ניתן לתת להם מענה במסגרת תקציבו הקיים והכלים העומדים לרשותו, אזי תיבחן האפשרות של הבאת הנושא בפני הממשלה".

"משמעות הודעה זו, הינה העמדת התאגיד במצב בלתי אפשרי, שנוגד לתפיסתנו את חוק התאגיד וחוק יסודות התקציב. ההחלטה יוצרת מצב שבמידה והמדינה לא תסכים לממן את התחרות או שתחליט על מימון חלקי בלבד, שלא יאפשר את המשך ההפקה, נהיה חשופים לחילוט הערבות. יתרה מזו, החלטת ממשלה או מי מטעמה שתעמוד בניגוד לכללי ההפקה ושעלולה לגרום לאיגוד השידור האירופי לבטלה, תהיה גם היא בעיה בלעדית של התאגיד. כך גם מצב חירום (חס וחלילה), מבצע צבאי, מלחמה או חרם BDS .במצב כזה התאגיד יאלץ להתמודד עם אובדן של 50 מיליון ₪ לפחות (שכן לכך עלולים להתווסף גם כספים שכבר הושקעו בהפקה), שיצרו גרעון שלא ניתן לכיסוי בתקציבו. זהו מצב שנוגד, כאמור, את החוק וכנציגי ציבור קשה לנו מאד לקבלו"."הובהר על ידינו כי התאגיד מוכן להיות אחראי לכספי הערבות בנסיבות שהחילוט יעשה בשל מחדלי התאגיד. לא נוכל להסכים לקחת אחריות על מכלול גורמים שאינם תלויים בנו ולא נתונים לשליטתנו"."בנוסף, כמי שאמונים על תקציבו של התאגיד, אין באפשרותנו לאשר העמדת ערבות מבלי שהמדינה תודיע מהו התקציב שהיא מוכנה להעמיד לטובת ההפקה. הנהלת התאגיד מבחינתה הייתה (ועודנה) מוכנה לשבת לילות כימים על מנת להגיע לתקציב שיהיה מקובל על משרד האוצר וזאת כדי שיהיה ברור שאנו לא יוצאים לדרך שסופה (חילוט הערבות) ידוע מראש. העמדת ערבות בלא שתהיה הסכמה כזו על התקציב היא בבחינת לשים כספי ציבור על קרן הצבי".


לוגו אירוויזיון 2019. צלם : כאן לוגו אירוויזיון 2019. צלם : כאן


"למרות שהדברים הובהרו במכתבים קודמים ששלחתי, אני מבקש להדגיש שוב שאין באפשרות התאגיד לממן את הפקת התחרות מתקציבו השוטף והשקוף, המכסה עשייה נרחבת הרבה יותר מימי רשות השידור ובסכומים נמוכים באופן משמעותי .לצערי, במידה ולא יפתרו הסוגיות המצוינות לעיל, נאלץ להודיע בצער ובכאב רב לאיגוד השידור האירופי ביום שלישי כי אנו נאלצים לוותר על הזכות לארח את התחרות בישראל".

"מועצת התאגיד והנהלתו ומשוכנעים שביכולתנו להפיק אירוע בלתי נשכח שיעשה בצורה מקצועית ויחשוף את פניה היפים של ישראל לעולם כולו. אני תקווה כי בזמן הקצר מאד העומד בפנינו, יעשה כל מאמץ על מנת לפתור את החסמים המשפטיים והתקציביים שצוינו לעיל על מנת שניתן יהיה לצאת לדרך".