שלושה וחצי חודשים אחרי ההודעה של "ערוץ עשר" ו"רשת" על כוונתם להתמזג לערוץ מסחרי אחד, הרשות השנייה מודיעה לערוץ עשר כי החוק לא מאפשר את ההליך במצב הדברים הנוכחי. היועץ המשפטי של הרשות הוציא היום (שישי) מכתב שמבקש שבערוץ יישמו את סעיף 37 בחוק - כלומר שיודיעו על סגירה והאפיק ייצא למכרז בין גופים שיבקשו להפעיל את אפיק 14, ולרכוש את חברת החדשות של הערוץ."בקשתכם אינה עולה בקנה אחד עם המנגנון הקבוע בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו", נכתב במסמך. "בנסיבות בהן בוטל רישיון לשידורי טלוויזיה, לרבות הוראותיו לגבי רכישת המניות בחברת החדשות".מכתב הרשות השנייה לערוץ עשר.  צילום מסך מכתב הרשות השנייה לערוץ עשר. צילום מסךהסעיף בחוק אליו מתייחסים הרשות הוא  סעיף 37א על פיו על הערוץ "לפרסם הודעה לציבור המאפשרת לכשירים לבקשת אפיק להגיש בקשות לעשות שימוש באפיק שהתפנה. הזוכה בתהליך יהיה חייב לרכוש את חברת החדשות של בעל הרישיון הקודם, אלא אם כן פטרה אותו הרשות מחובה זו, על פי בקשתו".ברשות מבקשים מערוץ עשר להתייחס למכתב ולהגיב עד יום חמישי ה-27.9 בשעה 14:00.