ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ברשת, על רקע המיזוג הצפוי של החברה עם ערוץ עשר. זאת, מכיוון שלא הושלם המו"מ עם עובדי רשת, להסדרת זכויותיהם בעקבות המיזוג. הסכסוך נוגע לכ-220 עובדים, בהם טכנאי שידור, עובדי שיווק ומכירות, פרומו, דיגיטל, כספים, מנהל ומזכירות.
על פי הצהרת בעלי המניות של שני הערוצים, הערוץ הממוזג צפוי להתחיל את שידוריו בינואר 2019. עובדי רשת חוששים שהדבר יביא לשינויים מבניים וארגוניים אשר יסכנו את ביטחונם התעסוקתי. משמעות הכרזת הסכסוך, שעובדי רשת יוכלו לנקוט בצעדים ארגוניים בסוף החודש, לפני תחילת השידורים המשותפים.

משמעות הדבר שעובדי רשת יוכלו לנקוט בצעדים ארגוניים כבר בסוף החודש הנוכחי, עוד לפני תחילת השידורים המשותפים. ההסתדרות דורשת מהנהלת רשת לשמור על זכויות עובדיה, וכן לדון בתנאי העובדים בהליך הארגון מחדש של החברה המשותפת. יצוין כי קיים סכסוך עבודה פתוח גם בקרב עובדי ערוץ עשר ועובדי חדשות עשר. 
 
מוועד הפעולה של עובדי רשת נמסר: "התעוררנו השבוע למציאות שבה המיזוג המתוכנן הפך לעובדה, והחשש לביטחוננו התעסוקתי הפך למוחשי ומיידי. בחרנו בהתאגדות מתוך אמונה כי הערבות ההדדית היא נחלת עובדי רשת". 
 
תגובת "רשת": "רשת 13 מצרה על התגובה האוטומטית שבה נקטה ההסתדרות בהודעה על סכסוך עבודה. התארגנות עובדי רשת החלה לאחר ההחלטה על המיזוג והודעת הפרישה של מנכ״ל רשת 13, אבי צבי. מרגע התארגנות עובדי רשת (שהייתה לאחר ההחלטה על המיזוג) , הנהלת רשת 13 הכירה בה ומאותו רגע היא מנהלת עם נציגות העובדים שיח פתוח ודיאלוג ישיר וענייני. לכשיושלם הליך המיזוג ויגובש מבנה החברה הממוזגת ופעילותה ניתן יהיה לקיים דיאלוג אופרטיבי יותר. הודעה על סכסוך עבודה בשלב מקדמי כאמור, הוא רתימת העגלה לפני הסוסים. הנהלת רשת תמשיך לנהל דיאלוג ענייני, פתוח ומכבד עם כלל עובדיה".