יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין, אשר ביטון, החליט להטיל עיצומים כספיים בסך של 403,200 שקלים על ספקיות שירותי הטלוויזיה הוט ויס בשל שידור פרסומת סמויה אסורה בערוץ האח הגדול live ובערוץ 2025 live. מהמועצה נמסר כי על פי חוק התקשורת, פרסומות אסורות לשידור בערוצי הכבלים והלווין באופן גורף. בבדיקה של אגף הפיקוח והבקרה של המועצה נמצא כי בערוץ 2025 live, המופק בידי בעלת הרישיון לשידורי טלוויזיה מהרשות השנייה "קשת", התקיימה פרסומת סמויה לרשת הקמעונאית "שופרסל" באמצעות חשיפה חוזרת של סמליל החברה, חשיפת כתובת אתר האינטרנט של החברה באופן ממושך ומשמעותי וזאת בהקשר פרסומי ברור באופן המנוגד לחוק.עוד ציינו במועצה לשידורי כבלים ולווין כי נמצאה בערוץ זה חשיפה פרסומית משמעותית למותג ההלבשה "רנואר", כולל אזכור מילולי וחזותי מפורש של מבצעי הרשת. יודגש, כי גם באישור הערוץ נכתב כי נאסר עליו לכלול פרסומת גלויה או סמויה.כמו כן ,בערוץ האח הגדול live, המופק בידי בעלת הרישיון לשידורי טלוויזיה מהרשות השנייה "רשת", נמצאה פרסומת סמויה למותג ההלבשה התחתונה "דלתא", במסגרתה קודמו באופן ברור במהלך שידורי הערוץ באמצעות הצגה ממושכת וחוזרת של מוצרי המותג תוך הצגת הסמליל שלו באופן ברור.


 

במהלך שידורי הערוץ האמור, נבנתה "חנות" של המותג בבית האח הגדול שהעניקה לו חשיפה רב-פעמית ולפרקי זמן משמעותיים. יודגש, כי גם כאן, נוסף על הוראות החוק, באישור הערוץ צוין במפורש כי אסור שיכלול פרסומות גלויות או סמויות.הקנסות שהוטלו כוללים עיצום אחד על כל ערוץ, לכל בעל רישיון לשידורים, כלומר ארבעה עיצומים בסך של 100,800 שקלים כל אחד ובסך הכל -403,200 שקלים. כמו כן, הוזהרו בעלי הרישיונות לשידורים מהישנות של מקרים מהסוג המתואר לעיל שיש בהם כדי להפר את הוראות הדין. יו"ר המועצה אשר ביטון, אמר: "איסור הפרסומות בכבלים ובלווין מעוגן באופן ברור בחקיקה ראשית של הכנסת ובהוראות שניתנו מכוחה. אני רואה בחומרה רבה את ההחדרה של תוכן פרסומי אסור להפקת המשדרים בערוצים הללו, באופן שיש בו חשש להטעיית הצופים, על אחת כמה וכמה בערוצים שהמנויים שילמו עליהם תשלום נוסף. אני מקווה שבעלי הרישיונות ידאגו שפעולות אלו לא יישנו".