הצהרה משותפת בתום הליך גישור בין כאן לקודה: "כאן" – תאגיד השידור הישראלי וקודה תקשורת בע"מ ניהלו הליך של גישור בפני המגשר עו"ד עמוס גבריאלי, אשר במסגרתו ליבנו את המחלוקות ביניהם ובהתאם מבקשים בזאת להבהיר את הדברים הבאים: "במסגרת התוכנית 'מחוז ירושלים', אשר הופקה על ידי קודה עבור התאגיד, נפל פגם משמעותי שמקורו, בין היתר, בשיקול דעת לקוי בבימוי התוכנית. לתאגיד לא היה כל חלק ולא היתה לו כל ידיעה על פגם זה".

"קודה קיבלה אחריות על חלקה ומתנצלת בהתאם בפני הציבור והתאגיד על האירוע החריג, אשר אינו משקף את הסטנדרטים הנוקשים בהם נוקטת קודה ותנקוט בעתיד בהכנת תוכניות לשידור מכל סוג", נכתב בהודעה. "קודה הסיקה את כלל המסקנות הנדרשות מהאירוע וקבעה נהלים חדשים ומוקפדים, אשר נועדו להבטיח, כי פגם מסוג זה לא יחזור שנית. התאגיד, הפועל על פי סטנדרטים ציבוריים שקופים והוגנים, והינו כפוף לחובות אתיות מפורשות, מברך את קודה על לקיחת האחריות, הסקת המסקנות וקביעת הנהלים, בין היתר בסיועו של ד"ר יובל קרניאל".

"נוכח ההסכמה ההדדית על הסטנדרטים הראויים להפקת תכניות המתאימות לשידור על פי הכללים הנהוגים בתאגיד", נכתב בהודעה, "ונוכח ההערכה הרבה של התאגיד לפועלו הציבורי והאמנותי הרב והחשוב של מר רם לנדס, יחזרו הצדדים לשתף פעולה ביניהם בכפוף לנהלים החדשים שגיבשה קודה, התואמים את הסטנדרטים הגבוהים הנהוגים בתאגיד והמאפיינים שידור ציבורי ועל פי כל דין".