“עלומים" היא דרמת מתח חברתית, העוסקת בבני נוער שנסיבות חייהם דחקו אותם לשולי החברה ובניסיונותיהם - וגם בחוסר ניסיונותיהם - להיחלץ מהפינות הקשות שאליהן נקלעו. הסדרה תתחרה בפסטיבל הסדרות הבינלאומי של קאן. לא בטוח אגב שתביא ליוצריה רוב כבוד. “עלומים" היא מסע לא מוצלח אחורה בזמן. אז, בימים ההם, הייתה המורה מגלגלת לכיתה טלוויזיה מוגבהת על גלגלים, והסדרות ששודרו בימים ההם בטלוויזיה נראו כמו “עלומים" המשודרת כיום. התסריט היה איכותי באותה מידה. המשחק היה איכותי באותה מידה.

אף על פי ש"עלומים" עוסקת בנושא חשוב ובוער, ובשורותיה מופיעים שפע שחקנים מוכרים ומנוסים, חוסר היכולת של יוצריה להעמיד מול המצלמה דרמה אמיתית בעלת עוצמה, שלרגעים אף גורם לצופה להתפתל בחוסר נוחות על הכורסה, מוליך לתוצאה זהה בשני הזמנים: זה שלפני 50 שנה וזה של “עלומים" דהיום. מילא אם הייתה בכך כיום תועלת כלשהי, אבל אין. לפחות אז היינו צעירים יותר.

עלומים״, כאן 11, ימים שני וחמישי

לראות או לוותר: לא לראות.