נסיון פסילת מועמדים ורשימות לכנסת ה-24: נציגי יש עתיד בוועדת הבחירות המרכזית יצביעו מחר (רביעי) נגד בקשות הפסילה של איבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה, רע"ם והרשימה המשותפת. בתוך כך, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, העביר חוות דעת לפיה אין למנוע ממראענה להתמודד בבחירות.

על פי חוות דעתו של היועמ"ש, אין למנוע ממראענה את ההתמודדות בבחירות, שכן לשיטתו "בחינת הראיות שהובאו בבקשות, ודאי בשים לב לרף הראיות הגבוה הנדרש ולאמות המידה המחמירות לצורך פסילת מועמדת לכנסת, אל מול הפסיקה המתייחסת לעילות הפסילה, מובילה למסקנה כי לא הונחה תשתית ראייתית המצדיקה היעתרות לבקשות".

איתמר בן גביר מסר בתגובה לחוות דעתו של מנדלבליט כי "שוב היועמ"ש מתקפל ומכשיר את שונאי ישראל. כאשר היה מדובר בבן ארי, מרזל וגופשטיין, מיהר היועמ"ש לחרוץ את דינם, אולם כאשר מדובר במי שמוכח מעל כל ספק כי היא שוללת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ומביעה תמיכה גלויה בטרור – היועמ"ש נאלם דום. בכנסת הקרובה נפסיק את שלטון המשפטנים ונדאג שמערכת המשפט תשוב להיות בעלת אג'נדה יהודית ציונית".

יש עתיד תתנגד לפסילת המפלגות הערביות

נציגי יש עתיד בוועדת הבחירות המרכזית יצביעו מחר נגד בקשות הפסילה של המפלגות הערביות והמתמודדת הערבייה במפלגת העבודה. מדובר בשינוי עמדה של המפלגה ושל העומד בראשה. כזכור, יש עתיד תמכה בבחירות לכנסת ה-20 בשנת 2019 בעתירת הליכוד ועוצמה יהודית נגד מפלגת רע"ם-בל"ד. בכך הביאה לפסילת המפלגה בוועדת הבחירות המרכזית, אך בערעור שהגש לבית המשפט העליון אושרה התמודדותה. החלטה זו מתווספת לדברי יו"ר המפלגה לפיד כי לא יפסול הקמת ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת.

כפי שכבר דווח, מפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית עתרו לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לפסול את המפלגות הערביות ואת מראענה. בעתירה נגד המועמדת ששובצה במקום השביעי במפלגת העבודה, הצטרף עוזיה סגל, חבר מפלגת העבודה. בתוך כך, המפלגה הגישה אתמול את בקשת מראענה ודחתה על הסף את העתירות לפסילתה. כזכור, "מרתון" הדיונים בפסילת הרשימות והמועמדים יתקיים מחר. 

יאיר לפיד (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)יאיר לפיד (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)

בעתירה, מפלגת העבודה לא כפרה בטענה כי אמירותיה של מראענה עלולות להכעיס, אלא טענה כי על ועדת הבחירות המרכזית לבדוק אך ורק את השאלה האם דבריה עומדים בעילות הפסילה: "השאלה שחברי הוועדה הנכבדה חייבים לשאול את עצמם היא לא אם האמירות שצורפו לבקשות הן אמירות נעימות לכל אוזן, והיא גם לא השאלה אם הן מסכימים לתוכנן או האם הן בקונצנזוס. השאלה היחידה והמקדמית היא, אם הם עומדים בעילות הפסילה שמנויות בחוק היסוד, ולא היא".

מעוזיה סגל, חבר מפלגת העבודה שהגיש את העתירה לפסילת איבתיסאם מראענה, אמר למעריב כי אין בכוונתו להגיע לדיון מחר גם אם משמעות הדבר תהיה משיכת העתירה: "מצאתי עצמי פתאום בחברה מגונה עם איתמר בן גביר שהצטרף לעתירה מאוחר יותר. אני לא רוצה להיות מוזכר בכפיפה אחת עם בן גביר. אין בינינו שום דבר משותף. אני לא מעוניין למצוא את עצמי באותו צד של המתרס יחד אתו", אמר. עם זאת, הוסיף כי אין בכך כדי להמעיט בקורת שלו על התבטאויותיה של מראענה: הייתי מצפה ממנה שפשוט תקום ותתפטר מרשימת העבודה לכנסת".

כאמור, מליאת ועדת הבחירות מורכבת מנציגי הסיעות בכנסת היוצאת על פי גודלן היחסי. הדיון בעתירות אמור להיות מעין משפטי אבל נסיון העבר מלמד כי ההכרעות בו הן פוליטיות. במקרה של פסילת מועמד ההכרעה עוברת לאישור בית המשפט העליון.