יו״ר ועדת החוקה ח"כ ניסן סלומינסקי נאם הערב (רביעי) בוועידת חברי מרכז הבית היהודי והודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות. "חבריי היקרים, לאחר לבטים, החלטתי שלא אתמודד - לא לראשות הרשימה ואף לא לרשימה עצמה. אבל, אני לא עוזב את הבית. אמשיך לפעול ולעזור, לחזק ולבנות את הבית היהודי כדי שיצליח בבחירות".עוד אמר סלומינסקי כי "מדינת ישראל צריכה מפלגה כמו "הבית היהודי", גדולה וחזקה! הציונות הדתית צריכה "בית יהודי", גדול וחזק! כל חיי, מהילדות ועד היום, קשורים בקשר בל - ינתק לציונות הדתית ולמוסדותיה. לבניית ארץ ישראל, לחיזוק עם ישראל ולהאדרת תורת ישראל!את הישיבה סיימתי עם סמיכה לרבנות ובעיקר עם אהבה גדולה לתורה - שהיא אהבת חיי עד היום, אותה אני ממשיך בהעברת שיעורים בגמרא, רמב"ם ושיחות בנושאים שונים. משם המשכתי ללמוד פיסיקה ומתמטיקה באוניברסיטת בר אילן. כולם מוסדות של הציונות הדתית! לקראת סיום לימודיי לתואר השני באו אלי שלושת חבריי - הרב לוינגר זצ"ל, חנן פורת זצ"ל, וייבדל לחיים ארוכים גרשון שפט ואמרו לי: "אנחנו צריכים אותך להקים את גוש אמונים".עזבתי את מסלול חיי והקמנו את גוש אמונים. הייתי המזכ"ל הראשון, אחראי על הכספים ואיש המבצעים - והקמנו הרבה מאוד ישובים במאבקים ובמסירות ולבסוף הצלחנו! שבועיים לפני ׳בחירות המהפך׳, מאי 1977, ולאחר הרבה שיחות עם ראש הממשלה דאז יצחק רבין וישראל גלילי (וכן 7 עליות ופינוים) קיבלנו אישור -ואלקנה עלתה על הקרקע. נבחרתי להיות ראש המועצה - תפקיד בו כיהנתי 21 שנה (5 מערכות בחירות). אלו היו שנים מרתקות של אשקוביות, בתי קבע, שכונות, מוסדות חינוך ותרבות, תעשיה וכו'.ראשי "גוש אמונים" עזבו כל אחד להקים את ישובו, אך יחד, הקמנו את מועצת יש"ע שכינוסה הראשון היה באלקנה! מאז הייתי חבר ההנהלה וקמב"צ של המועצה, האחראי למאות פעולות של הקמת והרחבת ישובים. אך כידוע, גם טרגדיות יש בחיים. אשתי מרשה לבית הרב דולגין שליוותה אותי בכל הפעילות נפטרה לאחר חמש שנים של מאבק במחלת הסרטן והיא רק בת 35!""מיום כניסתי לכנסת בשנת 1997 תפיסתי הייתה, וכך גם כיום, שאנו מפלגת שטח. חייבים לחזור לשטח, לחזק את הפעילים ולהחזיר את הערבות והאחריות ההדדית! מרכז המפלגה שימש מאז ומעולם הלב והמנוע של המפלגה והוא גם זה שבחר את הרשימה לכנסת. חבריי היקרים, לאחר לבטים, החלטתי שלא אתמודד - לא לראשות הרשימה ואף לא לרשימה עצמה. אבל, אני לא עוזב את הבית, אמשיך לפעול ולעזור לחזק ולבנות את הבית היהודי כדי שיצליח בבחירות, והוא גם בע"ה יצליח. וזאת, למרות תנאיי ההתחלה הקשים ביותר שעומדים לפנינו".