בית הדין של הליכוד פסק היום (שישי), בעניין עתירתם של חברי "הליכודניקים החדשים", עליה חתומים גם השר צחי הנגבי וח"כ יהודה גליק, כי מייסד קבוצת "הליכודניקים החדשים", ליאור מאירי, יורחק מהליכוד ולא יוכל להתמודד בפריימריז על מקום ברשימה. מלבדו, יורחקו מהתנועה גם אסף רותם, דן קלארמן ואלון אנתין. בית הדין של הליכוד אישר כי יניב טוירמן, שי פחימה, איתי בן יוסף ופולינה פנקרטוב יוחזרו לתנועת הליכוד ויוכלו להצביעות בבחירות המקדימות שייערכו ב-5 לפברואר, אולם טוירמן והדר ויסמן-שמחוני לא יוכלו להתמודד בהן. ניר הירשמן הוא היחיד מבין העותרים שיוכל להתמודד בבחירות המקדימות.
 
בית הדין העליון של הליכוד, בנשיאות חבר הכנסת לשעבר עו"ד מיכאל קליינר והדיינים עו"ד בוקר ועו"ד יצחק בם, מתח ביקורת חריפה על הופעתו של מאירי בפניהם, לצד ביקורת גם על השימוש של העותרים בהנגבי, אותה כינו "ציניות פוליטית". 
 
"לא התרשמנו באופן חיובי מהופעתו של מר מאירי בפנינו" נכתב בפסק הדין. "למעשה, מר מאירי נאם נאומים מלאי פאתוס בנושאים שאינם קשורים לנושא השימוע במקום להשיב לשאלות שהוצגו לו. אכן, כישוריו הרטוריים (שלא לומר הדמגוגיים) של מר מאירי מעידים על התאמתו לפוליטיקה, אך ספק אם התשובות שהוא סיפק לנו מעידות על התאמתו לליכוד". הדיינים לא חסכו מילים קשות והוסיפו: "מידת האמון לו ראויים דבריו של מר מאירי נמצאת ביחס הפוך למידת הפאתוס שבהם".

עוד כתבו הדיינים, כי לדעתם, "אין בדברים ששמענו כדי לשנות את התמונה העולה מן האמירות של מר מאירי בזמן אמת. מר מאירי התפקד לליכוד ביולי 2011 וההתבטאויות שהובאו לעיל נאמרו ברובן בתקופה הסמוכה להתפקדות. הן מעידות כי בעת שחתם על טופס ההתפקדות מר מאירי לא אמר אמת בהצהירו כי הוא מזדהה עם מטרותיה של מפלגת הליכוד. מר מאירי (ואחרים) טענו בפנינו שלפי החוקה אין הם צריכים להזדהות עם המפלגה, ודי שיזדהו עם המטרות המפורטות בחוקה כדי להתפקד ולהיות חברים בה. חוששים אנו כי פרשנות זו מיתממת שלא לומר חסרת תום לב".

"היחיד מהליכוד שהורשע בעבירה של מתן הצהרה כוזבת בהקשר של מינויים פוליטיים". ביקורת חריפה על הנגבי. צילום: מרק ישראל סלם

  
"לא הוצגה בפנינו שום ראיה המצביעה על כך שמר מאירי שינה את דרכו ואת השקפותיו. אולי ההתבטאויות שלו הפכו לזהירות יותר, אך לא מעבר. לכן, המסקנה המתבקשת היא כי הצהרתו של מר מאירי בדבר הזדהותו עם מטרות הליכוד הייתה מצג שווא בעיתה והנה מצג שווא גם כעת. לאורך שנות חברותו בליכוד מר מאירי פעל לפקוד לליכוד אנשים שלכאורה אינם מזדהים עם התנועה ולא הסתיר את רצונו בתבוסת הליכוד בבחירות".

עוד נכתב בעניינו של מאירי, כי "משהגענו למסקנה כי מחד המצג בדבר הזדהות עם מטרות התנועה היה מצג שווא ומאידך מר מאירי ייחל למעשה למפלת הליכוד בבחירות, המסקנה התבקשת היא כי יש להרחיק אותו מן התנועה. העובדה כי מדובר במי שייסד את קבוצת הליכודניקים החדשים והיה לראשה ולאחד הפעילים המרכזיים בה צריכה, לדעתנו, להשליך על הערכת פעילותה של הקבוצה כולה". 
 
בית הדין גם ביקר את העותרים על כך שבראש העתירות עומד השר צחי הנגבי, "נבחר הציבור היחיד מטעם הליכוד שהורשע בעבירה של מתן הצהרה כוזבת בהקשר של מינויים פוליטיים". עוד נכתב, כי "יש מקום לסבור כי את מידת כנותם של חברי הקבוצה ביחס לטוהר המידות והמאבק בשחיתות צריך לראות באספקלריה של העובדה כי מי שהם העמידו בראש עתירתם הוא פוליטיקאי שהורשע בעבר בעבירות שעל פי אמות המידה שלהם אין מושחתות  מהן"."מכך אין ללמוד מאומה על מחויבותם של חברי הקבוצה למלחמה בשחיתות", צויין, "מכך יש ללמוד הרבה על הציניות הפוליטית שלהם ועל התפיסתם, לפיה המטרה מקדשת גם אמצעים לא אסתטיים ובמאבק למען מטרה נעלה, גם אמצעים שאינם קוהרנטיים עמה עשויים להיות כשרים. הצהרותיהם מלאות הפאתוס על מחויבות לערכים של טוהר מידות אינן מעוררות כבוד, אלא אולי חיוך סלחני".

באשר לכך שוויסמן-שמחוני לא תוכל להתמודד, כתב בית הדין כי "המצב בו תקום ממשלה הנשענת על תמיכת 61 ח"כים בלבד אינו בלתי אפשרי ובמצב כזה, הצבעת אי-אמון מחמת התנגדות להתחייבויות קואליציוניות תפילה. זהו נזק אסטרטגי לליכוד. בראייתו של כל מי שמזדהה עם הליכוד ועם הימין זהו נזק אסטרטגי לעם ישראל ולמדינת ישראל. עקרון הזהירות המונעת מוביל למסקנה שזהו סיכון שאסור ליטול אותו. הנזק מהתממשותו עלול להיות בלתי ניתן לתיקון. לכן, סבורני, כי אין לאפשר את התמודדותה של גב' ויסמן-שמחוני בבחירות המקדימות. מטעמים דומים, הוא הדין ביחס למר טוירמן".