מבקר הליכוד עו"ד שי גלילי פרסם היום (ראשון) דו"ח ביקורת חמור על התנהלות גורמי המפלגה בפריימריז לקביעת מועמדי הליכוד לכנסת ה-21 וטען בין היתר כי "אין זה מתקבל על הדעת, שבמפלגת הליכוד גורמי המפלגה יתנהלו במחשכים ויעשו ככל שבידם להטות את הנורמות במפלגה לכיוונים טוטליטריים כאלו רק משום שהדבר מתיישב עם אינטרס כזה או אחר".המבקר מצא פגמים בהתנהלות ועדת החוקה של המפלגה, שאישרה בהליך בזק שינויים בתקנון בחירת הרשימה לכנסת, הנוגעים לשיריונים, שיבוצים, מיקומי הרשימה הארצית והזזת מועמדי המחוזות לאחור, וכן פגמים באופן שבו הובא התקנון לאישור מרכז המפלגה ובאופן ההכרעה נגד קיצור פרק הזמן הנדרש למועמדים במחוזות להציג מועמדות, כמו במקרה של גלעד שרון.המבקר גם מתח ביקורת על ההחלטה של יו"ר המפלגה בנימין נתניהו להביא בפני מרכז המפלגה וחברי המפלגה את הצעתו לקבלת שריונים ברשימת המועמדים לכנסת וכמו כן מצא פגמים בהליך ספירת הקולות והזנת תוצאות הבחירות המקדימות.המבקר התייחס תחילה להצעת ראש הממשלה לשינויים באופן בחירת מועמדי הרשימה לכנסת שהובאה לאישור ועדת החוקה של המפלגה, בטרם שינויים אלה הובאו לאישור מרכז המפלגה כנדרש בחוקת הליכוד. לטענתו חברי ועדת החוקה זומנו לישיבה בלי שהוצגה בפניהם טיוטת שינויי התקנון שהציע נתניהו ולא צורף להזמנה מסמך שממנו יכלו להבין מה מטרת הדיון.כמו כן, כתב כי במהלך הדיון הוקראה הצעת נתניהו בעל פה מבלי שחברי ועדת החוקה יכלו לעיין בה. המבקר ציין כי בו ביום נערכה גם ישיבת מרכז המפלגה כדי לדון בשינויים בתקנון, כולל שריוני נתניהו, אך גם שם התקנון המוצע לא הופץ בין חברי המרכז. לדבריו, תהליך כזה אינו מתקבל על הדעת.


עו"ד גלילי קבע כי ועדת החוקה של הליכוד התנהלה באופן בלתי תקין בעליל בעת שקיימה דיון בין חבריה ללא הצגת תקנון הבחירות וערכה שינויים בתקנון לאחר ישיבת המרכז שחבריה הוכרזו בעצמם כמועמדים באותן בחירות.המבקר מתח ביקורת חריפה על החלטת מנהלת הליכוד וועדת הבחירות שלה שלא לאפשר לכלל חברי המפלגה להגיש מועמדות לתפקידי חברי ועדת הבחירות וחברי ועדת הפיקוח. לדבריו "רק במפלגות או משטרים טוטליטריים מובאת להצעה רשימת מועמדים אחת להצבעה מבלי שמתאפשרת הגשת רשימה אלטרנטיבית. אין זה מתקבל על הדעת שבמפלגת הליכוד גורמי המפלגה יתנהלו במחשכים ויעשו ככל שבידם להטות את הנורמות במפלגה לכיוונים טוטליטריים כאלו רק משום שהדבר מתיישב עם אינטרס כזה או אחר".עוד הוא יוצא נגד ההחלטה לחייב את מתפקדי הליכוד להצביע בפריימריז רק עבור 12 מועמדים ברשימה הארצית ולא פחות. הוא מכנה זאת "כפיית הצבעה" ופגיעה משמעותית בטוהר הבחירות שכן חבר מפלגה נאלץ בעל כוחרו להצביע גם למועמדים נוספים שאינו חפץ בהם רק כדי למנוע את פסילת הפתק.לגבי ההליך שבו נקבע כי לא יאושר לגלעד שרון הליך של קיצור פרק הזמן הדרוש להגשת מועמדותו בבחירות המקדימות כתב גליל כי ההחלטה התקבלה במזכירות המפלגה ללא כל כינוס של ישיבה פורמלית, ללא דיון מקדים ובדרך של הצבעה טלפונית וללא שמיעת המועמדים.לגבי בקשת השריונים לראש הממשלה בנימין נתניהו כתב המבקר כי החלטה על שריונים כאלה אינה יכולה להתקיים ללא הוראת דין מפורשת בחוקת הליכוד והוראה כזאת אינה קיימת. החוקה קובעת כי לכל חבר הזכות לבחור ולהיבחר ואין זה מתקבל על הדעת שיגרע מ זכותם לבחור חלק מן המועמדים ברשימה משום שהם שוריינו.בדו"ח מצביע גלילי גם על פגמים חמורים בתהליך ספירת הקולות והזנת תוצאות הבחירות בליכוד שנעשו לדבריו ללא פיקוח או בקרה באופן שאף אם נפלה שגגה בהליך לא ניתן היה לאתרו.לדבריו כתוצאה מהיעדר משקיפים בעת הזנת הקולות למחשב המרכזי עלה אצל רבים מהמועמדים חשד בדבר אמינות תוצאות הבחירות. לכך גם הצטרפה העובדה כי בקלפיות מסויימות התברר כי מספר הקולות גבוה ממספר המצביעים. אי לכך נאלצה המפלגה, לאחר עתירות לבית הדין, לבצע הזנה מחדש של הקולות למחשב. בסיום הדו"ח מבקש עו"ד גלילי ממנכ"ל הליכוד צורי סיסו להודיע לו האם בכוונתו לדון או ליישם את המלצותיו.