גורם משפטי בכיר מעריך בשיחה עם "מעריב סופהשבוע" כי קיימת סבירות גבוהה שבית המשפט העליון יפסול את מועמדות נציג מפלגת עוצמה יהודית ד"ר מיכאל בן ארי, הממוקם במקום ה-5 ברשימת "איחוד מפלגות הימין". כזכור, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה הצטרפו לעמדת מרצ והמרכז הרפורמי לדת ומדינה שהגישו עתירות לוועדת הבחירות המרכזית, וטענו כי יש לפסול את בן ארי בגין שלל אמירות המהוות הסתה לגזענות, שהיא אחת מעילות הפסלות לפי חוק יסוד הכנסת.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה הייתה כי שורת התבטאויות של בן ארי מהתקופה האחרונה מלמדת כי הוא "מסית לליבוי יצרים שיטתי על יסוד לאומי־אתני נגד האוכלוסייה הערבית, באופן המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום. בן ארי קורא לשלילה אלימה של זכויות האוכלוסייה הערבית, ולביזוי שיטתי ומכוון של האוכלוסייה הערבית".
חרף עמדת היועמ"ש ופרקליט המדינה, החליטה ועדת הבחירות על חודו של קול לדחות את העתירות, ומועמדתו אושרה. עם זאת, הגורם הבכיר מעריך כי בית המשפט העליון יבטל את החלטת ועדת הבחירות ויפסול את בן ארי, מכיוון שהחלטת ועדת הבחירות לוקה בחוסר סבירות. הגורמים אומרים שלמרות שכדי לפסול מועמד שכבר אושר על ידי הוועדה נדרשות ראיות כבדות ומשכנעות במיוחד, העליון ככל הנראה יפסול את בן ארי.


יהפכו את החלטת ועדת הבחירות? שופטי בית המשפט העליון, צילום: מרק ישראל סלםיהפכו את החלטת ועדת הבחירות? שופטי בית המשפט העליון, צילום: מרק ישראל סלםלטענתו, המקרה של בן-ארי הינו מקרה מובהק המצדיק פסילה. היועץ המשפטי לממשלה צפוי לתמוך בפסילה גם בעתירה שתוגש לעליון.
מן הצד השני, העליון צפוי לאשר את רשימת בל"ד ואת ד"ר עופר כסיף מסיעת חד"ש, ובכך יבטל את החלטת ועדת הבחירות. עוד הוא אומר, כי ההתבטאויות של בן ארי הן חד משמעית הסתה לגזענות. זאת, מכיוון שההתבטאויות חזרו על עצמן שוב ושוב בתקופה האחרונה, הופצו על ידי בן-ארי עצמו ברשתות החברתיות, ובן ארי אף קישר את ההתבטאויות למצע המפלגה. לאור כל אלו, לא הייתה ברירה אלא להורות על פסילתו. 

נקודה משמעותית נוספת שעמדה בעוכריו של בן-ארי היא העובדה שבחר בתגובתו לעתירה שלא להתמודד עם רוב רובן של הראיות נגדו. כמו כן, לגבי התבטאות אחת, טען בן ארי שהעותרים הוציאו את דבריו מהקשרם, אך דווקא הוא ציטט את דבריו ציטוט חלקי, שהוא למעשה היפוכם של הדברים. התנהלות זו הוכיחה כי בן ארי עצמו ידע כי דבריו מהווים עילת פסלות, ולכן לא הגיב לגבי חלק מהראיות ולגבי אחת מהן טען בכזב להוצאת הדברים מהקשרם.
לגבי עמדת היועמ"ש כי אין לפסול את רשימת בל"ד, אומר הגורם המשפטי הבכיר כי בניגוד לצבר הראיות נגד בן ארי, העתירה נגד בל"ד הייתה דלה מאוד בראיות והתמקדה בחברי הכנסת זחאלקה וזועבי שלא מתמודדים ברשימה לכנסת ה-21. נוסף לכך, הייתה התייחסות בעתירה לחברי כנסת לשעבר כגון בשארה או גטאס, אך לא הייתה כל התייחסות למועמדי המפלגה לכנסת ה-21. במצב דברים זה ולאור תקדימי העליון ביחס למפלגת בל"ד, לא היה יכול היועמ"ש לתמוך בעתירה כיוון שהיא הייתה משוללת בסיס ראייתי מספק.

תגובת עוצמה יהודית: "מבין כל בקשות הפסילה, ד"ר בן ארי היה היחיד בתצהירו שהתייחס לנקודות ספציפיות שעלו בבקשת הרפורמים שסילפו והביאו חצאי ציטוטים. לעומת זאת, בבקשות הפסילה הנגדיות, בל"ד לא התייחסה וכך גם מפלגת חד"ש. כסיף לא הגיע לוועדה והתחמק ממתן הסברים. זה לא הפריע כמובן ליועץ המשפטי לממשלה לתמוך בהם. הצביעות זועקת".
 
"אגב, גם כשכסיף הצטווה להגיע לוועדה על ידי השופט (נציגי היועמ"ש כלל לא ביקשו זאת והתעלמו באלגנטיות מחוסר הנוכחות שלו), הוא עלה לדוכן וניסה להסביר הסברים אך סירב להתייחס לשאלות הקשות של השופט מלצר. לצערנו היועץ והפרקליט כבר החלו את התדרוכים לקראת הדיון בעליון, ואחרי שהדליפו גם על כוונה לפתוח בחקירה נגד בן ארי (טוב שנזכרו אחרי 8 שנים...), הם עוברים שלב וכבר לא מתביישים לנהל את הדיון בתקשורת".