לקראת החלטת בית המשפט העליון לגבי פסילת מועמדותם של עו"ד איתמר בן גביר ומיכאל בן ארי מלהתמודד בבחירות לכנסת, מתפרסמת הערב (רביעי) עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, אשר הועברה לבית המשפט העליון. 

ביחס לבן-ארי נאמר בעמדת היועמ"ש כי אין מדובר במקרה גבולי. "מדובר במקרה המצוי עמוק בתחום המצדיק ומצריך את פסילת המועמד לפי החוק. מניתוח התבטאויותיו, רובן ככולן, עולה כי הן מתייחסות לציבור הערבי בכללותו ולא רק לכאלה אשר היו מעורבים בפעילות טרור".

"לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, ראיות אלו חמורות וקיצוניות מבחינת עוצמתן", נכתב עוד בעמדה, אשר טוענת כי מאחורי דבריו של בן ארי קיימת גזענות קבועה. "עיון בכלל דבריו של בן-ארי, כפי שאלו צוטטו בהרחבה מפיו, מלמד, וזאת אף אחר הסבריו, כי הוא מתייחס לאוכלוסיה הערבית כולה באופן המקיים את העילה של הסתה לגזענות הקבועה בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת".
ביחס לבן-גביר נאמר בעמדת היועץ המשפטי לממשלה כי "הראיות שהובאו במסגרת הבקשות הן משמעותיות ומטרידות ביותר, והדברים שנאמרו ע"י בן-גביר, הנשמעים מפיו, הם קשים וצורמים ביותר. בהתבטאויותיו המפורטות בבקשה התקרב בן-גביר קירבה מסוכנת לקו האסור, שהחוצה אותו מנוע מלהתמודד בבחירות לכנסת". 

"אולם, בעניינו של בן-גביר, הבקשה איננה מבססת, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, תשתית ראייתית משכנעת, ברורה וחד-משמעית, המאפשרת פסילת מועמד בבחירות לכנסת", נכתב עוד בעמדת היועמ"ש. "לראיות המועטות יחסית שהובאו בעניינו מהשנים האחרונות, לאופי הראיות שהובא בעניינו, וכן בשים לב להצהרותיו והבהרותיו של בן-גביר בתגובתו לבקשה, ולפסיקת ביהמ"ש העליון לפיה 'ספק פועל נגד מניעת השתתפותה של רשימה' (ובמקרה זה מועמד), הרי שלא יצאנו מידי הספק".