היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מתנגד להקפצתו של איש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, למקום החמישי ברשימת איחוד מפלגות הימין, במקום מיכאל בן ארי, שנפסל על ידי בית המשפט העליון מלהתמודד לכנסת. בחוות הדעת שהגיש היום (רביעי), כתב היועמ"ש כי יש לדחות את הבקשה משום שהיא נוגדת את החוק. "ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לשנות את סדר המועמדים ברשימת מועמדים שהוגשה לה", כתב מנדלבליט. "אמנם, ניתן לטעון כי עדיף היה הסדר חוקי אחר, הנותן מענה למקרה כזה, אך כל עוד החוק הקיים עומד בעינו, אין כל אפשרות חוקית להיעתר לבקשה". עוד נכתב בחוות הדעת, כי החוק הקיים מתייחס לכל מצב בו מועמד נמחק מרשימה, כולל מקרה של פסילת מועמד מהתמודדות על פי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.

שלשום העביר איחוד מפלגות הימין מכתב ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, עליו חתומים יו"ר הבית היהודי הרב רפי פרץ ויו"ר האיחוד הלאומי ח"כ בצלאל סמוטריץ', בו הם מבקשים ממנו לשבץ את בן גביר במקום החמישי. "כידוע לך, ובאופן חריג ביותר, פסל בג"ץ את מועמדותו של ד"ר מיכאל בן ארי המוצב כיום במקום החמישי ברשימה", נכתב. "פסילה זו של מועמד מרשימה המורכבת ממספר מפלגות פוגעת פגיעה אנושה בייצוגה של מפלגת עוצמה יהודית בכנסת ועלולה להשפיע לרעה על תוצאת הבחירות, דבר שלא יעלה על הדעת".
במכתב, הלינו ראשי המפלגות על פסילתו של בן ארי, וטענו כי "הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד חוקתית ומניעת ייצוג של חלק מהאוכלוסייה הרי היא כפגיעה הזכות יסוד זו. בשל המצב המשפטי המורכב שנוצר כתוצאה מהפסיקה, על אף שעבר המועד הקבוע בחוק להגשת הרשימות, המועד הקבוע בחוק בו. ועדת הבחירות נדרשת לאשר את רשימת המועמדים שברשימה, את הכינוי ואת האותיות כנדרש בחוק טרם חלף וממילא הרשימה לא אושרה סופית".