תנועת ש"ס מבקשת מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר לדחות עתירה של התנועה לאיכות השלטון המבקשת לאסור עליה להמשיך פרסום מודעות תעמולה המבטיחות כי כל מי שיירתם לפרויקט "יוסף עליכם", ויביא תומכים חדשים למפלגה, יזכה באות בספר תורה מיוחד שיוכנס לכותל המערבי.

התנועה מבקשת גם מהשופט לדחות את עמדת היועץ המשפטי לממשלה לפיה, בהמשך לעתירה, יש להורות על מתן צו מניעה אשר יאסור על המשך הקמפיין משום שמדובר בעבירה על סעיף בחוק הבחירות לכנסת האוסר על שידול אדם להצביע או להימנע מלהצביע בכלל בעד רשימה מסוימת בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה או מתן קמע.

העתירה נוגעת לקמפיין שכותרתו "מבצע יוסף עליכם, כל אחד מוסיף קול אחד". לצד תמונתו של הרב עובדיה יוסף ז"ל, ובמסגרתו מופיע הכיתוב "הנרתמים לפרויקט 'יוסף עליכם' וכל התומכים החדשים יזכו באות בספר תורה מיוחד שיוכנס לכותל המערבי". הקמפיין קורא לכל אחד מתומכי ומצביעי התנועה "להרחיב את גבולות הקדושה ולהוסיף לפחות עוד קול אחד של מצביע נוסף, ובכך להכפיל את כוחה של ש"ס".

לטענת התנועה לאיכות השלטון, ההבטחה לתת לכל מי שגייס קול לש"ס אות בספר תורה עומדת לכאורה בגדר של ביצוע עבירת שוחד, בהתאם לסעיף 122 בחוק הבחירות לכנסת ובניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר "טוהר הבחירות".

פרויקט "יוסף עליכם" של ש"ס פרויקט "יוסף עליכם" של ש"ס

בש"ס כאמור מבקשים לדחות הן את עתירת התנועה לאיכות השלטון והן את עמדת היועמ"ש. בהודעת התנועה נאמר כי "מצער לגלות שכתיבת אות בספר תורה על שמו של אדם נתפסת כ"שוחד בחירות". ש"ס גאה במבצע "יוסף עליכם", הפועל לפי ציוויו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל להוסיף עוד ועוד תומכים לתנועת ש"ס, בצורה סמלית של חיבור אמיתי לתורה ולמסורת היהודית. תנועת ש"ס תמשיך לפעול לשמירה על המסורת היהודית במדינה".

בתשובה שהוגשה הבוקר לשופט מלצר נגד היועמ״ש על פסילת מבצע ״יוסף עליכם״, טוענת ש"ס כי "ערכי אהבת התורה ואהבת הארץ באים לידי ביטוי בעמדותיה של תנועת ש"ס, אין חיבור יותר ראוי לערכים אלו מאשר אות בספר התורה לאוהדי התנועה״.

״התפיסה הפטרונית המבקשת לקבוע חלוקה בין אלו המוקירים תודה באמצעות כובע מצחיה לבין הקדשת אות בספר תורה כהבעת הוקרה היא זלזול באינטליגנציה של הבוחר. לשיטת ההגמוניה, הבוחר הספרדי הוא פרימיטיבי ונבער מדעת שיכולת הבחירה נעלמת ממנו כשהוא מחליט לבחור בתורה. זו העמדה המסתתרת מאחורי היועמ״ש לממשלה. והיא מנוגדת לערכים ליברלים של רב תרבותיות״.

"התפיסה הפטרונית המבקשת לקבוע חלוקה ברורה בין אלו לבין הקדשת אות בספר תורה כהבעת הערכה והוקרה, אינה אלא זילות באינטליגנציה של הפרט בשל היותו פרימיטיבי, נבער מדעת או למצער מזרחי. זו העמדה העומדת מאחורי העמדת התנועה לאיכות השלטון העותרת וכן לצערנו אף מעמדת המדינה". כעת יצטרך השופט מלצר להכריע האם הבטחת אות בספר תורה תמורת גיוס תומכים בש"ס היא עבירה על חוקי הבחירות.