לא פחות מ־49 חברי כנסת חדשים ייכנסו למשכן. כדי להקל עליהם את תהליך הקליטה הם יעברו בסוף החודש, יום לפני השבעת הכנסת ה־21, קורס הכרות מזורז עם הלכות הפרלמנט הישראלי. את הקורס יעבירו מזכירת הכנסת ירדנה מלר, היועץ המשפטי של הכנסת עו”ד אייל ינון ועוד בכירים במשכן.

הח”כים החדשים יעברו השתלמות במספר נושאים. הם יקבלו סיור מודרך ברחבי הכנסת ויערכו הכרות עם אולם המליאה וכפתורי ההצבעה. כמו כן ילמדו מושגי יסוד בפרלמנטריזם הישראלי כמו הצעה לסדר, הגשת שאילתה, שאילתה דחופה ואיך מנסחים הצעת חוק וישמעו סקירה מפי קצין הכנסת יוסף גריף על הוראות הביטחון בארץ ובחו”ל. הח”כים החדשים יקבלו גם הדרכה במחשב הכנסת על תנאי השכר שלהם, יוכלו להציץ בחדרים המיועדים להם ויקבלו הסבר על מכוניות השרד הצמודות שיקבלו.


בתוך כך נערכים בהנהלת הכנסת לקרב המסורתי על חדרי המשכן. סיעות הבית וחברי הכנסת ייאבקו על החדרים הטובים יותר, רצוי עם נוף לחצר. 
על חלוקת החדרים תופקד “ועדת חדרים”, שתוקם לאחר השבעת הכנסת וכניסתו לתפקיד של היו”ר הזמני, יולי אדלשטיין. בימים הראשונים עד להרכבת קואליציה חדשה תנהל את המשכן ועדת הסכמות, שבה ייטלו חלק נציגי הקואליציה והאופוזיציה. ועדה זו תקבע את סדר היום עד לכינון ממשלה ותעסוק בסוגיות נפיצות כמו חלוקת החדרים.
 
מנגד, עשרות חברות וחברי כנסת שנאלצים להיפרד מהמשכן נקראו לפנות את החדרים ולהחזיר את הציוד שהועמד לרשותם בקדנציה היוצאת, ובכלל זה את המכוניות שהכנסת הצמידה אליהם.