לאחר שחשיפתו של קלמן ליבסקינד ב"מעריב סופהשבוע" באשר לזיופים בקלפיות במגזר הערבי עוררה הדים, פורסמו הערב (ראשון) ב"חברת החדשות" הקלטות שיחות של משקיפים מטעם הליכוד לבין חברי ועדה בקלפיות במגזר. מהשיחות, שהוקלטו על ידי חברי הליכוד בהוראת המפלגה, עולה לכאורה ניסיון חמור לזיוף תוצאות הבחירות.

כך למשל, נשמעת שיחה בין משקיף מטעם הליכוד לבין חבר ועדה שמנסה לשכנע אותו להתעלם מזיופים שיעשו בקולות בקלפי עקב "אחוז ההצבעה הנמוך". 
 
חבר ועדה: אתה בא לעבוד בשביל כסף?

משקיף: כן, לעבוד
חבר ועדה: חשבנו לעשות שקלול של הקולות, של ההצבעות
משקיף: מה זה אומר?
חבר ועדה: זה לאזן את הממוצע של ההצבעה זה מתחת ל...
משקיף ליכוד: אני לא מבין, מה זאת אומרת?
חבר ועדה: אחוזי הצבעה נמוכים מאוד
משקיף: אוקיי
חבר ועדה: חשבנו להוסיף קצת
משקיף: לא, לא, אחי, לא רוצה להתעסק עם זה
חבר ועדה: אתה אל תתעסק, אתה כאילו לא ראית שום דבר
משקיף: השם שלי רשום, אפשר לבדוק. אני מפחד מהדברים האלה מצטער, מצטער, אחי, תנסו את זה במקומות אחרים, אני מפחד השם שלי רשום שם
חבר ועדה: כולם רשומים, כולם רשומים, כל אחד השם שלו רשום, אתה כאילו שאתה הולך לשירותים וזהו לא ראית שום דבר
משקיף: אני לא רוצה, מפחד להסתבך בזה, סליחה שאני מבאס אותך, אבל זה פשוט נגד החוק

בשיחה אחרת, נשמע משקיף הליכוד טוען כי הוא לא חתם על מסמך מסוים בו מופיעה לכאורה חתימתו.
 
משקיף: זה לא שלי, זה לא הכתב שלי בשום אופן, אני לא חתמתי ככה בחיים. 
חבר ועדה: אז מי חתם עליך יעני? בשבילך?
משקיף: לא יודע
חבר ועדה: אבא שלי? אל תסתכל לי עכשיו חתמתי לא חתמתי. תספור לי. יש טעות של 50 אני רוצה לדעת מה יש. אולי הוא החליף את החתימה שלו, מאיפה אני יודע מה עשה.
משקיף: יכול להיות שעשיתם את זה בכוונה, מה איך אנחנו יודעים
חבר ועדה: נתניהו לא יעלה לא ב-50 ולא ב-20 ולא ב-100. אני לא מוותר על כל קול שנכנס. איך הגיעו החתימות שלך לא נכון? אני נתתי לך לבדוק.
משקיף ליכוד: אתה יכול להגיד
חבר ועדה: אני לא יכול להגיד כלום