לפי הנוסח שהוכן במשרד הפנים ובמשרד המשפטים ושיובא היום (ראשון) לאישור הממשלה, יתווסף לחוק הבחירות לכנסת סעיף אשר יאפשר לכל חבר ועדת קלפי, משקיף, מזכיר או נציג ועדת הבחירות המרכזית לתעד חזותית או קולית את כל המתרחש באזור הקלפי, למעט מאחורי פרגוד ההצבעה, כדי להגשים את מטרת תפקידו.התיעוד יכלול את "הליך הכנת הקלפי להצבעה, לרבות זיהוי המצביעים או המלווים, רישום המצביעים ומלוויהם ופעולת ההצבעה עצמה, ולמעט תיעוד מצביע בתא המסתיר את האדם מעיני זולתו או תיעוד אחר החושף את תוכן הצבעתו של מצביע מסוים".כמו כן, אפשר יהיה לתעד את הליך פתיחת תיבת הקלפי וספירת הקולות, הליך רישום תוצאות ההצבעה ואריזת חומרי הקלפי לצורך העברתם לוועדת הבחירות המרכזית.בדברי ההסבר להצעת החוק הממשלתית נכתב: "הבחירות לכנסת ה־21 ותוצאותיהן הוכיחו פעם נוספת את החשיבות העליונה של הבטחת טוהר הבחירות לצורך הגברת אמון הציבור בתוצאות ובפעילות ועדת הבחירות המרכזית. לאור החלטת יו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר, אשר קבעה כי בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק לא ניתן להתיר תיעוד חזותי או קולי בקלפיות במהלך שעת ההצבעה, נוצר צורך להסדיר סוגיה זו בהקדם בחקיקה עוד קודם לבחירות לכנסת ה־22".