חבר הכנסת אבי ניסנקורן, שיעמוד בראש ועדת הכנסת, מתכוון להביא לאישור במליאה את הרכבה של הוועדה כבר ביום שלישי הבא, כדי שניתן יהיה לפתוח בדיוני החסינות למחרת, או לכל המאוחר ביום חמישי בשבוע הבא.

אז ייפתח מרתון של דיונים מקבילים בבקשות החסינות של נתניהו וגם של ח”כ חיים כץ. הכוונה היא לסיים את הדיונים בתוך שבועים עד שלושה, כאמור, רחוק ככל האפשר ממועד הבחירות, כדי שעורכי דינו של נתניהו והפוליטיקאים בליכוד לא יוכלו לטעון שהדיונים הסתיימו סמוך מדי לבחירות ולכן יש לעצור אותם.

כדי למנוע משיכת זמן מיותרת, הודיע ניסנקורן כבר לפני כשבועיים לפרקליטי נתניהו כי הוועדה תחל בדיוניה מיד לאחר שהקמתה תאושר במליאת הכנסת, וביקש מהם להיערך בהתאם.

יצוין כי בדיוני חסינות בכנסת, בניגוד לכל דיון אחר בוועדות הכנסת, מותרת הופעת עורכי דין, שמייצגים את חבר הכנסת המבקש לשמור על חסינותו. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אמור להופיע בעצמו בפני הוועדה ולשטוח בפניה את טיעוניו.

בהצבעה בתום דיוני החסינות יוכלו להשתתף רק חברי ועדת הכנסת שנכחו בכל הדיונים. כמו כן, כל חבר ועדה יהיה חייב להיות נוכח לפחות במחצית הזמן של כל יום דיונים, ומזכירת הוועדה תמדוד את משך הזמן שבו ח”כ יוצא להפסקה.