בית המשפט העליון הודיע הערב (ראשון) כי חברת הכנסת היבא יזבק מהרשימה המשותפת תוכל להתמודד לכנסת. ההחלטה נידונה בהרכב של תשעה שופטים, התקבלה ברוב של חמישה תומכים מול ארבעה מתנגדים. השופטים עוזי פוגלמן, יצחק עמית,דפנה ברק-ארז, מני מזוז ו-ענת בראון היוו רוב כנגד דעתם החולקת של הנשיאה אסתר חיות והשופטים נועם סולברג, דוד מינץ ו-יוסף אלרון. הנשיאה חיות היתה בדעת המיעוט, דבר הנחשב חריג בפסיקות מסוג זה.

בין היתר, קבעו השופטים ברוב קולות כי אין ראיות מספיקות בכל הנוגע להתקיימות העילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בנוסף, לא נקבע כי ישנה מסה קריטית של ראיות בעלות אמינות גבוהה, וכי ישנו ספק לגבי המסכת הראייתית של הפסילה של יזבק.

השופט מזוז הסביר: "יש לזכור כי אין אנו עוסקים בהליך עונשי בגין מעשיו של אדם בעבר, אלא בהליך מניעתי הצופה פני עתיד. היעץ המשפטי לממשלה סבור כי ההסברים שניתנו מעלים ספק ואני שותף למסקנתו זו, באשר לתמיכתה במאבק מזוין של ארגון טרור. בנוסף, לא ניתן לומר כי הוכח בענייננו שפעולות ההזדהות המיוחסות חברת הכנסת יזבק מהוות חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של פעילותה, ואף שאינה פועלת באופן אקטיבי להגשמת המטרות האמורות".

דפנה ברק ארז- בעד: "שאט נפש אינה עילה לפסילת מעומדים. הפעלתן של עילות פסילה המעוגנות בסעיף 7 א לחוק יסוד הכנסת תעשה רק במקרים מיוחדים וקיצוניים". השופטת קבעה שההתבטאיות אינן שיטתיות או דומיננטיות למרות שהן קשות ומקוממות. שיקול נוסף הוא מועד הפרסומים  זמן רב לפני התמודדתו לכנסת או בחירתה לח"כית. הטעם השלישי הוא ביטויי חרטה והבהרות. יש לייחס משקל מכריע לעובדה שהיא אינה עומדת מאחורי התבטאויות אלה כיום. השופט עמית הצטרף לדעת הרוב ואמר כי "אין מקום לפסול אותה, יש מקום לכרטיס צהוב ולא אדום של פסילה".

דפנה ברק ארז שתמכה אף היא הוסיפה: "שאט נפש אינה עילה לפסילת מעומדים. הפעלתן של עילות פסילה המעוגנות בסעיף 7 א' לחוק יסוד הכנסת תעשה רק במקרים מיוחדים וקיצוניים". השופטת קבעה שההתבטאויות אינן שיטתיות או דומיננטיות למרות שהן קשות ומקוממות. שיקול נוסף הוא מועד הפרסומים זמן רב לפני התמודדתה לכנסת או בחירתה לח"כית. הטעם השלישי הוא ביטויי חרטה והבהרות. יש לייחס משקל מכריע לעובדה שהיא אינה עומדת מאחורי התבטאויות אלה כיום.

יזבק הגיבה להחלטה: "החלטת בית המשפט העליון מראה שוב כי בקשות הפסילה הן חלק מקרקס ההסתה נגדי ונגד החברה הערבית ונציגיה - לא מדובר היה בבקשת פסילה אישית, אלא מהלך שהוא חלק בלתי נפרד מהרדיפה המתמשכת והדה-לגיטימציה. החלטת וועדת הבחירות לפסול אותי היתה החלטה פוליטית של וועדה פוליטית, בה התחרו המפלגות ביניהן בהשתלחות נגדי ונגד חברי לרשימה המשותפת". בהמשך הוסיפה כי "אנו נמשיך לפעול לסיום הכיבוש והסרת המצור ולמען שלום צודק, ולמען אזרחות שווה וצודקת. אני ממשיכה לפעול במלוא כוחי בקמפיין הרשימה המשותפת על מנת להעלות את אחוזי ההצבעה והייצוג של החברה הערבית בכנסת".