המחלוקת החוקתית בין יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין לבין בג"ץ ממשיך לעורר סערה, לאחר שהשופטים הורו למנות את ותיק חברי הכנסת, עמיר פרץ ליו"ר בפועל על מנת לכנס את המליאה ולבחור יו"ר חדש. מי התייחס למשבר הוא שר המשפטים לשעבר חיים רמון, שתקף את שני הצדיים בשיחה עם ניסים משעל וגיא פלג ב-103FM

"אין דבר מנותק יותר מלומר שבית המשפט העליון בעבר, היה דומה להיום. אפילו לא על יד", אמר רמון. "לפני 30 שנה עשה אהרון ברק מהפכה משטרית ושינה את בית המשפט מהקצה אל הקצה. אני מציע שתקראו מה אמרו לנדוי ושמגר על הכנסת. להגיד שזה תמיד היה? לא היה ולא נברא. הוא עשה מהפכה משטרית".

ניסים: בוא נדבר על העימות של אדלשטיין ובג"ץ. 
"אדלשטיין עשה טעות קשה מאוד כאשר לא נתן לרוב לבחור יו"ר, ונתלה באיזושהי פרוצדורה שלא היה לה מקום. אבל מהרגע שאדלשטיין התפטר, היה על בית המשפט להסיר את ידיו. מה עשה בית המשפט אתמול? העתירה הייתה על ביזוי, את זה הורידו. הוא ניהל את הכנסת הוא קבע מי יהיה ומתי תהיה הישיבה".

גיא: לא נכון, אפשר להציג את הדברים כך או אחרת. 
"אי אפשר להציג אותם אחרת".

גיא: תן לי אפשרות, אולי אני אצליח. אדלשטיין לא רק התפטר, הוא התפטר ונעל את המליאה ובמובן הזה גרם לכך שלא ניתן יהיה לקיים את פסק הדין של בג"ץ.
"אני חוזר ושואל אותך, ביחסים בין הרשויות - מה היה קורה אם בית המשפט היה אומר 'אני מכבד את הכנסת? היעד של בחירת יו"ר חדש הושג בהתפטרות, ביום שישי יהיה עמיר פרץ יו"ר והוא יעמיד ביום שני לבחירה יו"ר חדש'. מה האסון"? 

גיא: אגיד לך ממה הם חששו, הם חשבו בהינתן שפסק הדין שלהם לא יתבצע כפי שהם קבעו, תינתן לגיטימציה באיזשהו אופן למי שממרה את פיו של בית משפט.
"היעד המרכזי שבית המשפט קבע – הושג. אחר כך הוא עסק בפרוצדורות, מתי זה יהיה? איך יהיה?"

ניסים: כי אדלשטיין סירב.
"הוא הלך, הוא היסטוריה"

ניסים: צריך לראות גם איך הוא הלך.
זה שוב פרוצדורות. בא בית משפט שהיה מכבד את הכנסת ולא כפי שעושה למעלה מ-30 שנה, שרומס מידי פעם ופעם חוקים ופרוצדורות. אפילו את חוק דירה שלישית ביטל על פרוצדורה. אבל, אני עוזב את זה, אני מדבר על היחסים. זה כנסת, זה ריבונות, אז אדלשטיין לא מילא ככתבו וכלשונו. היה בית משפט שלא היה רוצה להתנשא על הכנסת? שלא היה רוצה לבוא ולהגיד – 'אתם תעשו בדיוק מה שאני אומר'? היה בא ואומר, 'נכון, אדלשטיין נהג לא כשורה, אבל בשעה שהסדר הושב על כנו, וביום שישי יהיה עמיר פרץ יו"ר, ואני מציע לבחור בו בקונצנזוס כי אני מאמין שגם גוש הימין יבחר בו ויהיה אפשר קצת להתאחד. אבל, כמובן שיאיר לפיד לא יסכים לכך וידרוש שמאיר כהן, עושה דברו, יהיה יו"ר, גם אם זה יהיה בעימות. אבל זו סוגיה פוליטית".

גיא: אני ישבתי בדיון בבג"ץ ואחד הטיעונים של יולי אדלשטיין היה – 'אם נחליף את יו"ר הכנסת, הסיכוי לממשלת אחדות יקטן'. בית המשפט העליון אמר – 'זה שיקול פוליטי, אחדות או לא אחדות'.
"זה טיעון חסר כל שחר של אדלשטיין".

גיא: למה? בית המשפט העליון היה יכול לתת יותר זמן להקמת ממשלת אחדות אם היה דוחה את ההצבעה על יו"ר הכנסת.
"מה זה זמן? גם עוד חודש לא תקום ממשלת אחדות לאומית. הכנסת מתכנסת בימי שני אז דאגו שהיא תתכנס באופן חריג ביום חמישי, שזה לא דיוני מליאה. עשו דיוני מליאה בימי חמישי ובימים חריגים בזמן מלחמה. בית המשפט העליון לא נוהג כבוד בכנסת הרבה שנים. דרך אגב, היה אדם ב-2014 שאמר שבית המשפט העליון של ברק עשה השתלטות עוינת על הדמוקרטיה, ויש עשרות ומאות דוגמאות לכך, אתם יודעים מי אמר את זה? יאיר לפיד, ב-2014. הוא צדק אז וטועה בגדול היום".