דווקא כששוק העבודה חווה את המשבר הגדול בתולדותיו, לא יהיה בממשלה שר עבודה אחד אלא שניים, משום שבעקבות דרישת שר הכלכלה הנכנס עמיר פרץ - חלק הארי של זרוע העבודה ייעקר ממשרד העבודה והרווחה, שישנה את שמו.

פרץ יקבל במשרד הכלכלה, בין היתר, את האחריות על שירות התעסוקה, שמחזיק כבר בתוכניות סדורות לעידוד תעסוקת השכירים במשק כאסטרטגיית יציאה מהמשבר. הוא יצטרך לגייס מהאוצר תקציבי עתק למימון התוכניות, תקציבים שחסרים כרגע.

איציק שמולי כשר הרווחה אחראי על המוסד לביטוח לאומי, המנהל מאבק קשה מול האוצר על העצמאות והאיתנות הפיננסית שלו. זאת, לצד האחריות שתישאר בידיו מזרוע העבודה על תחום ההכשרות המקצועיות, שידע לאורך שנים סטגנציה מעיקה בייבוש ההשקעה מצד הממשלה, וכעת חשיבותו עולה לאין ערוך כדי לקדם את חזרתם לעבודה של רבבות ישראלים.

כל אחד מהשניים, בתיאום עם השר השני, יצטרכו לייצר יחד תוכניות חירום עם האוצר ועם שר אוצר לעומתי הרבה יותר מקודמו בתפקיד, לצורך החזרת המשק לחיים בתנאי פתיחה גרועים מאוד.