סקר "מעריב" שנערך השבוע מגלה תמונת גושים יציבה - וציבור שחלק ניכר ממנו מעדיף ממשלת אחדות על פני ממשלה צרה. בקרב בוחרי שתי המפלגות הגדולות - כחול לבן (36 מנדטים) והליכוד (33 מנדטים) - רוב הבוחרים מעדיפים ממשלת אחדות, חלקם רק של שתי מפלגות אלה וחלקם בצירוף מפלגת ישראל ביתנו. 

 

בסך הכל, 49% מבוחרי הליכוד רוצים ממשלת אחדות (לעומת 41% שמעדיפים ממשלה צרה), ו־62% מבוחרי כחול לבן רוצים ממשלת אחדות (33% גורסים שאין צורך בצירוף ישראל ביתנו, מפלגתו של אביגדור ליברמן, לממשלה כזאת). הבוחרים שמעדיפים ממשלה צרה על פני ממשלת אחדות הם בוחרי מפלגות הלוויין: החרדים וימינה, העבודה־מרצ והערבים.

כאמור, בתמונת הגושים אין שינוי של ממש, וגם לא בהרכב המפלגות ובגודלן. עם זאת, ניכר מתוצאות הסקר שהבוחרים בכמה מפלגות אינם בטוחים בהצבעתם. בולטים בכך הבוחרים בעבודה־מרצ, שפחות ממחציתם (49%) בטוחים שאכן יצביעו למפלגה זו; ובוחרי ימינה, שרק מעט יותר ממחציתם (55%) בטוחים בהצבעתם. הבטוחים ביותר בהצבעתם הם, כרגיל, בוחרי המפלגות החרדיות ש״ס ויהדות התורה. 

 

נתון מעניין העולה מהסקר משקף את חוסר ההתלהבות של מצביעי כחול לבן וישראל ביתנו מהאפשרות להקמת ממשלת שמאל צרה בתמיכת הרשימה המשותפת. אפשרות זאת הסתמנה השבוע כריאלית, בין השאר בשל סירובו של ליברמן לומר שלא יישב עם מרצ באותה ממשלה, כפי שאמר לפני סיבובי הבחירות הקודמים.

השאלה מה יקרה לאחר הבחירות פתוחה, כמובן, אך מהסקר עולה שרק כרבע מבוחרי כחול לבן (27%) מעדיפים ממשלת שמאל צרה על פני ממשלת אחדות. בקרב בוחריו של ליברמן לא נמצאו משיבים שרוצים ממשלת שמאל צרה בתמיכת הערבים (0%). רוב מכריע מבוחרי ישראל ביתנו (88%) רוצים ממשלת אחדות. ואולם גם האפשרות של ממשלת ימין צרה אינה אהודה בקרב בוחריו של ליברמן (5%).

 

הסקר נערך ביום רביעי השבוע על ידי מנחם לזר, מנהל פאנלס פוליטיקס, והשתתפו בו 523 חברים בפאנל הפוליטי של Panel4All לביצוע מחקרים על גבי האינטרנט. הסקר בוצע על מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד - מגיל 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית היא 4.4%.