הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב, בראשות ערן ניצן, החליטה להפקיד תוכנית להתחדשות עירונית בצפון-מערב גבעתיים, המוסיפה כ-2,500 יחידות דיור במגוון מסלולי התחדשות עירונית. 

התוכנית, המקודמת על ידי עיריית גבעתיים והרשות להתחדשות עירונית, מתייחסת לשטח כולל של כ-260 דונם, המצוי במתחם הרחובות - עליית הנוער וערבי נחל במערב, רמת גן בצפון, בית העלמין נחלת יצחק בדרום והרחובות אחדות העבודה וקק"ל במזרח.

התוכנית חלה על מרקם המכיל אוסף של שכונות ותיקות: חלקה המערבי של שכונת בורוכוב, שכונת הפועלים הראשונה בארץ, שנוסדה בשנת 1922; שכונת קריית יוסף, שנוסדה בשנת 1933; שכונת רוזנשטיין, שנוסדה בשנות ה-40, רחוב כצנלסון, שהוא רחוב מסחרי ראשי בעיר, ורחוב עליית הנוער, שהוא ציר ראשי בין גבעתיים לתל אביב. 

הוועדה המחוזית ציינה, כי התוכנית בוחנת בראייה רובעית את החוזקות והחולשות של השכונה, ונותנת להן מענה. מחד, היא מאפשרת התחדשות במגרש בודד, תוך שמירה על אופי השכונה, ומאידך - מאפשרת התחדשות במסלול של פינוי-בינוי משמעותי, שמייצר את שטחי הציבור הפתוחים והבנויים החסרים כבר כיום בשכונה, לרבות תוספת פוטנציאלית של 56 כיתות חדשות בשכונה.

התוכנית קובעת כמה מסלולים: חיזוק או הריסה ובנייה בלב השכונה, בהתאם לאזורי התכנון השונים, בגובה 3.5-8.5 קומות, ופינוי-בינוי לאורך רחוב כצנלסון ועליית הנוער, בגובה של 45-32 קומות. תמהיל הדיור המוצע בתוכנית מגוון. ממוצע השטח לדירה עומד על כ-85 מ"ר. 30% מהדירות יהיו בשטח של כ-40 מ"ר. כמו כן, התוכנית מגדירה הקצאת שטחים במגדלים לטובת מוסדות חינוך, רווחה וקהילה, שייתנו מענה למחסור המשמעותי בשטחי ציבור בשכונה.

לאורך רחוב כצנלסון, מציעה התוכנית שטחי מסחר ושימושים ציבוריים, תוך חידוש פני הרחוב, ומתוך רצון לאפשר לתושבים שירותי ציבור בקרבת הבית. התוכנית מרחיבה את זכות הדרך לטובת תנועת הולכי רגל, תוך צמצום תקני חניה ותוספת שבילי אופניים. בכך יוצרת התוכנית רחובות נעימים להולכי הרגל. בנוסף, קובעת התוכנית עקרונות לשמירה על רחובות פנימיים ובינוי מרקמי, לרבות הגדרת מבנים ואתרים לשימור.

התוכנית מחזקת את הצירים כצנלסון ועליית הנוער, הנשענים על מערכת תחבורה ציבורית קיימת ועתידית. החלופה שקודמה על ידי הוועדה המחוזית כוללת בנייה מרקמית ומגדלית במגוון שימושים - תעסוקה, מסחר, מלונאות, מגורים ושטחי ציבור. 

"לאחר שנים של עבודות תכנון, זו בשורה וצעד חשוב במסגרת התכנון ארוך הטווח בעיר", מציין ראש עיריית גבעתיים רן קוניק. "התוכנית תאפשר להגדיל את בתי הספר ברנר ותלמה ילין, תוסיף שטחי ציבור ותעסוקה, ותיצור מתחמים מודרניים. זו תוכנית הצופה פני עתיד ופתרון אמיתי שלא משאיר את גבעתיים עיר זקנה עם בניינים ישנים ומתפוררים".

מתכנן מחוז תל אביב במנהל התכנון, אדריכל ארז בן אליעזר הוסיף: "התוכנית היא חלק משינוי המגמה הצפוי ברחוב כצנלסון בגבעתיים והחזון המשותף ללשכת התכנון ולרשויות המקומיות, בפיתוח ציר רוחב אורבני ומשמעותי מעמק ברכה בתל אביב ועד שדרות ירושלים ברמת גן. הציר יכלול בינוי אינטנסיבי, מסחר, שבילי אופניים, תחבורה ציבורית ושלוש תחנות מטרו שיוקמו לאורכו".