בית משפט השלום בתל אביב גזר אתמול 18 חודשי מאסר על יוסי כדורי חמו, שפרץ לכספת של הספרייה העירונית "בית אריאלה" בתל אביב וגנב כתבי יד וספרים יהודיים עתיקים רבים מהמאה ה־17 וה־18. חלק ניכר מתוך כתבי היד והספרים, אשר הינם בעלי ערך דתי, תרבותי וכלכלי רב, לא הושב לספרייה. 
הפריצה של כדורי חמו התבצעה לפני כשלוש שנים, בסיועם של שותפים נוספים. אמש נגזר עונשו לאחר שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון. בהסדר נכתב כי בתוך 18 חודשי המאסר, ייכללו שלושה עונשי מאסר מתונים מתיקים פליליים קודמים של כדורי חמו.
 

בית המשפט קבע כי קיים קושי ממשי לאשר את הסדר הטיעון, לאור חומרת המעשים והגניבה לצורך בצע כסף, התכנון המדוקדק והנזק לעם היהודי שנגזל ממנו אוצר דתי ותרבותי. "עונשו של הנאשם קל ביותר, לנוכח הנסיבות המחמירות הרבות, ועד כדי קושי של ממש בהלימת עונש זה למעשים". למרות זאת, השופט עדו דרויאן־גמליאל אישר כאמור את ההסדר, וזאת כיוון שהפרקליטות נתקלה בקשיים ראייתיים ממשיים במהלך ניהול ההליך, "ואלו כפו עליה להציע או להסכים להסדר הטיעון המקל".
 
על שותפיו הזוטרים לפשע של כדורי חמו נגזרו עונשים קלים בהרבה. נתנאל־משה כהן, שסייע לפריצה, ירצה ארבעה חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות. על דוד והבה, שסייע לקשר בין כדורי חמו לבין אדם המסוגל לנטרל את האזעקה בכספת, נגזר עונש מאסר על תנאי בלבד. בית המשפט מציין שחלקם במדרג העברייני היה נמוך, וזקף לטובת השניים השבת 60 ספרים מתוך האוצר הגזול.