הרב הראשי האשכנזי, דוד לאו, קרא במהלך שיעור אותו מסר אמש בעיר מודיעין להוסיף עוד 20 דקות לזמן השבת הרגיל, זאת בעקבות חילול השבת הצפוי עקב החזרות וההכנות לגמר האירוויזיון שייערך מחר בערב."שבת הקרובה לצערי יהיה חילול שבת המוני. לצערי לא פעם ראשונה אבל הפעם לעיני העולם כולו", אמר הרב לאו, "אז אני חוזר ומבקש מכולם, עשר דקות לפני זמן הדלקת נרות, נא לקבל על עצמנו שבת. נא להדליק נרות מוקדם יותר, נא להקפיד לא לעשות מלאכה החל מעשר דקות לפני הדלקת נרות. מבקש גם במוצאי שבת לשמור עוד עשר דקות על קדושת השבת". עוד לפני כן קרא הרב חיים קנייבסקי, מראשי היהדות החרדית, לתפילת מחאה בעקבות חילול השבת בגלל האירוויזיון ולאמירת תהילים. בהודעה שפורסמה מטעמו נכתב כי "הנה קמו מרשיעי ברית לחלל את שבת קדשינו ותפארתנו בפרהסיא גדולה ביד רמה השם ירחם, גם כופין על שומרי שבת רבים לעבוד ביום השבת ואין אתנו כח לעמוד כנגדם ולהפר עצתם, והדבר הוא סכנה לכל הישוב כאן בארץ הקודש. אולם כוחנו בפה אומנות אבותניו, ועלינו לזעוק ולהריע ולהתחנן לפני הקב"ה להגן עלינו מפני כבוד השבת המחוללת".