במכתב שפרסמו היום (שישי) הרב דב ליאור, הרב חיים שטיינר והרב צבי טאו, יוצאים הרבנים במחאה חריפה נגד קיומו של האירוויזיון בכלל, ונגד חילול השבת ההמוני הכרוך בו בפרט. "לאחרונה נודע לנו כי מופע ה'אירוויזיון', המתקיים בימים אלו כאירוע ציבורי במדינת ישראל, מלבד פריצת גדרי הצניעות והטהרה החמורים שיש בו, עוד כרוך לדאבוננו בחילול שבת המוני".

בהמשך מרחיבים הרבנים על חומרת חילול השבת ההמוני שהמדינה שותפה בה, לעומת המוסכמות שהיו לטענתם במדינת ישראל מאז ומעולם לפיהם השבת במרחב הציבורי במדינה נשמרת: "דבר שכזה מזעזע ופוצע עד עומק הנפש ונוגד לחלוטין את עקרונות קיומנו כמדינה יהודית. מאז הקמתה קיבלה על עצמה מדינת ישראל לשמור על קדושת השבת ועל הצביון היהודי במרחב הציבורי שלה. לא נוכל לקבל מצב בו ערכי הנצח היסודיים ביותר של עמנו נתונים למרמס בראש כל חוצות, ועוד קבל עם ועולם".

לקראת סיום מציינים הרבנים במכתבם את הפגיעה החמורה שיש לכך לדעתם על קיומה ופיתוחה של המדינה. "תופעות כאלה גם פוגעות בצורה קשה באושיות קיומנו. סוד חייה של האומה מונח בטהרתה, בקדושתה ובנאמנותה לערכי הנצח האלוקיים שלה. אפילו בגלותנו ידענו עד כמה ערכים אלו נחוצים לשמירת קיומנו, וכל שכן בתקופה זו בה זכינו להתקבץ לארצנו ולבנות את מדינתנו". 

מכתב הרבנים
את המכתב סיימו במחאה נמרצת על חילול השבת. "ועל כן באנו בזאת למחות מחאה נמרצת על חילול כבודה של האומה, חילול קדושת ישראל וחילולו של יום השבת בפרהסיה. וד' הטוב יגדור פרצותינו ופרצות עמו בית ישראל, ויגאלנו גאולה שלמה בקרוב". נזכיר כי לאחרונה אישרה ועדת השרים היתר חריג לאלפי עובדים יהודים לעבוד בשבת זו ובשבת שעברה במתחם שהוקם לטובת האירוויזיון.
 
הרב הראשי האשכנזי, דוד לאו, קרא במהלך שיעור אותו מסר אמש בעיר מודיעין להוסיף עוד 20 דקות לזמן השבת הרגיל, זאת בעקבות חילול השבת הצפוי עקב החזרות וההכנות לגמר האירוויזיון. 
 
הרב דוד לאו בשיעור במודיעין
"שבת הקרובה לצערי יהיה חילול שבת המוני. לצערי לא פעם ראשונה אבל הפעם לעיני העולם כולו", אמר הרב לאו, "אז אני חוזר ומבקש מכולם, עשר דקות לפני זמן הדלקת נרות, נא לקבל על עצמנו שבת. נא להדליק נרות מוקדם יותר, נא להקפיד לא לעשות מלאכה החל מעשר דקות לפני הדלקת נרות. מבקש גם במוצאי שבת לשמור עוד עשר דקות על קדושת השבת".

עוד לפני כן קרא הרב חיים קנייבסקי, מראשי היהדות החרדית, לתפילת מחאה בעקבות חילול השבת בגלל האירוויזיון ולאמירת תהילים. בהודעה שפורסמה מטעמו נכתב כי "הנה קמו מרשיעי ברית לחלל את שבת קדשינו ותפארתנו בפרהסיא גדולה ביד רמה השם ירחם, גם כופין על שומרי שבת רבים לעבוד ביום השבת ואין אתנו כח לעמוד כנגדם ולהפר עצתם, והדבר הוא סכנה לכל הישוב כאן בארץ הקודש. אולם כוחנו בפה אומנות אבותניו, ועלינו לזעוק ולהריע ולהתחנן לפני הקב"ה להגן עלינו מפני כבוד השבת המחוללת".