הסנגוריה הציבורית יוצאת נגד מלחמתן של רשויות אכיפת החוק בתופעת קיבוץ הנדבות שהתפשטה סמוך לרחבת הכותל המערבי בירושלים. הארגון הגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט העליון להצטרף, במעמד של ידיד בית המשפט, לערעור בתיק פלילי שמתנהל נגד שני קבצנים, שקיבצו נדבות במקום הנחשב לקדוש. 
 
בבקשה נטען כי "איסור קיבוץ הנדבות בכותל הינו בלתי חוקי ובלתי חוקתי" וכי "העמדתם של מקבצי הנדבות לדין פלילי פוגעת באנשים החלשים ביותר בחברה, חלקם מנודים, ממודרים, מרביתם חסרי כל, נעדרי כל תמיכה משפחתית, אישית וחברתית".
 
האיסור על קיבוץ נדבות הוא איסור חריג בספר החוקים של מדינת ישראל. המחוקק נמנע לאסור על פשיטת יד, למעט בשלושה מקרים: מי שמשדל קטין לבקש נדבות, מי שמקבץ נדבות במרמה ומי שעושה זאת תוך כדי הטרדה. בשל כך, האיסור לעשות זאת בשטח הכותל המערבי הוא כאמור חריג. מדובר למעשה בתקנה שתקפה אך ורק למיקום הגיאוגרפי הזה ונחשבת למקוממת במיוחד. 
 

כך לדוגמה, הרשויות מנהלות משפט בימים אלו נגד אם ל־11 ילדים, שקיבצה נדבות בשטח של הכותל. שלוש מבנותיה של האם סובלות ממחלה נדירה, המצריכה טיפולים מיוחדים, והיא אף איבדה אחת מבנותיה בגיל צעיר. הנתבעת סובלת מדיכאון ומבעיות רפואיות רבות. "אלה הם פני העוני, לא העוני הערטילאי, הסטטיסטי או התיאורטי שעליו נוהגים לדבר, כי אם העוני היומיומי, ההישרדותי, במובן הגרעיני ביותר של המילה", נכתב בבקשת הסנגוריה הציבורית. "סבלם הקיצוני של אותם אנשים מוביל אותם למעשים שבעיניהם הכרחיים להישרדות; המעשה שהמשיבה מבקשת להגדירו כפלילי, במקרים רבים הוא בבחינת זעקתם לחברה, בכלים הדלים שעומדים לרשותם, כשהם עומדים בחוסר אונים כלכלי, נפשי, פיזי, חברתי ותרבותי".
 
אחרי שהאגודה לזכויות האזרח הצטרפה לערעור, כעת מבקשים, כאמור, גם בסנגוריה הציבורית מבית המשפט ללבן אחת ולתמיד את הסוגיה הרגישה ולבטל את התקנה האוסרת קיבוץ נדבות ברחבת הכותל המערבי. "פניה של חברה משתקפים גם ביחסה לחלשים ולעניים שבקרבה", כתבו.