האם פרשת הרב שמואל טל מגיעה לסיומה? בית הדין המיוחד שהוקם על מנת לבדוק את הנושא פרסם הערב (חמישי) את פסק דינו. בית הדין המיוחד כתב כי "חלק גדול מן השומעת שהופצו בעניין טיב הקשר בין הרב טל ובין הגברת מ, נתגלו כחסרות כל בסיס ממה שעלה בידנו לברר בין מתוך העדויות ובין מתוך החומר שבמחשב ומכל ההתכתבויות הנ"ל, עולה בבירור כי מעולם לא נגע הרב טל ואף לא באצבע קטנה באשה מלבד אשתו, ואף לא עלתה טענה כזו".


פסק הדין ממשיך ואומר כי "אמנם, מאידך, ברור שהקשר בין הרב טל ובין גברת מ. שהתבטא בשיחות רבות ותכתובת ענפה בעודה אשת איש, היה קשור פסול ביסודו, ובודאי קל וחומר שהיה אסור לרב ומנהיג רוחני בישראל. קשר זה נבע מ"רוח הקודש" שהדריכה את הרב טל בעניינים רבים בהנהגת הכלל והפרט, ורוח זו הייתה בעוכריו גם בקשר עם גברת מ". 

"הקשר הפסול הזה ניזון גם מכך שאף גב' מ. הייתה עוסקת "באנרגיות רוחניות", ואף היא הייתה משוכנעת בתיקון הגדול שיבוא לעולם על ידם ביום מן הימים. אמנם אין בעובדה זו להקל כלל בדינו של הרב טל, שעליו ועליו בלבד רובצת כובד האחריות בעניין זה".
עוד כתבו כי "הרב טל הביע בפנינו חרטה עמוקה לא רק על מה שנעשה ושקרה בינו ובין גברת מ. אלא לדבריו חזר בתשובה שלמה עוד קודם שנודעו הדברים ברבים, ואף הכניס שינויים ארגוניים וניהוליים לתוך המערכת, בכדי להבטיח שמקרים כאלו לא יחזרו על עצמם. כמו כן הביע כבר לפני למלעלה משנה חרטה על כל ההנהגה על פי "רוח הקודש", ואף קיבל על עצמו לא לשעות יותר לקולות ולרוחות ולא לקבל נשים לשיחות ולייעוץ. ובאמת לא רוח הקודש היא זו אלא רוח שטות, של הבל ורעות רוח שכמעט הביאה אותו אל עבר פי פחת. אין לנו דבר מלבד לימוד התורה, דקדוק בעשיית המצוות ותיקון המידות".
בית הדין המשיך והבהיר כי לא נמצאו סימוכין לקשרים פסולים בין הרב טל לנשים אחרות וכן לא נמצאו תמונות תועבה במחשבו של הרב, שנבדק על ידי מומחה מטעם בית הדין. 
ההחלטות המעשיות שקיבל בית הדין לאור כל אלו הן כי "כיוון שזה עשרות שנים שהרב טל מרביץ תורה ביראת שמיים ברבים והקים במו ידיו מערכת מפוארת של מוסדות תורה וחינוך, והקב"ה חנן אותו בכישרונות עצומים, וזכה להעמיד תלמידים רבים ביניהם תלמידי חכמים ומופלגים, מורי הוראה ומרביצי תורה בישראל, זכותו להמשיך בעבודת הקודש להגדיל תורה ולהאדירה ולהמשיך בהרבצת התורה מכורח תפקידו בראשות הישיבה והקהילה וכמייסדיה".
 
"לאידך, לאור האמור לעיל, על הרב טל להתרכז בהרבצת תורה וביראת שמים בלבד, ולא בהנהגה ציבורית, ולהימנע ממתן עצות בענייני משפחה, זוגיות, רפואה וכל כיוצא בזה. כאמור, הרב טל הודיע לבית הדין עוד טרם מונה, ועוד טרם עלתה הפרשייה לכותרות, שהוא קיבל על עצמו להימנע מקבל נשים לשיחות ולייעוץ, כך יאה וכך נאה, ואנו נותנים לקבלה זו תוקף של פסק דין. עליו להודיע בשער בת רבים, ובאמת ובתמים, בעל פה ובכתב, שכל ההישענות על רוח הקודש בטעות יסודה, ולחדול לחלוטין מדרך זו, אלא להשקיע את כל כוחותיו וכישרונותיו אך ורק בהרבצת תורה וביראת שמים".
לראשונה מאז פרסום הפרשה התייחס הרב טל להתרחשויות ואמר כי "ראשית אני רוצה להודות לקב"ה שהוציא את האמת לאור ושנתן לי בחסדיו כוחות לעמוד בכל התקופה הכל כך קשה שעברנו. בטחנו בה' והאמנו בחסדו ובטובו ובכך שסופה של האמת להתגלות. 
"תודה לאשתי האהובה והיקרה שיחד עברנו את כל התקופה הנוראה הזאת וחיזקנו זה את זו בימי מבחן אלה. תודה למשפחתי האהובה שכל כך תמכה ולתלמידי וידידיי האהובים והיקרים על תמיכתם והרעפת אהבתם. התקופה הזו פגעה לא רק בי ובמשפחתי אלא בכל תלמידי המוסדות ובוגריה. אני מודה לבית הדין המיוחד שעל אף הלחצים שהופעלו עליו, פעל ביושרה תורנית ומקצועית והשקיע זמן רב מאד ומאמצים רבים בבירור האמת. אני מודה גם לרבנים שחיזקו את בית הדין.
עוד הוסיף הרב: "כעת משהגיע בית הדין המיוחד למסקנה ברורה כי אני יכול להמשיך בהנהגת מוסדות "תורת החיים" אני קורא לכולם להמנע מרכילויות ולשון הרע והוצאות שם רע, ולתת לי, למשפחתי ולתלמידי לאחות את הקרעים ולהתמקד בלימודה של תורה ובחיזוק המוסדות, ונשתדל כולנו בע"ה להרבות אהבה ואחוה ושלום ורעות".