יש לעדכן את נוסח הברכה לשלום חיילי צה"ל, הנאמרת כל שבת בבתי הכנסת, ולהוסיף בה את המילה "חיילות" - כך דורש יובל פלג, סב לנכדה שהתגייסה לא מכבר לצה"ל. פלג מחה על העניין בפנייתו לרבות הצבאית והראשית והסביר: "לא ייתכן שבנפילתם בקרב החיילים והחיילות שווים בתפילה, ולפני זה לא".
בבתי כנסת רבים נוהגים לומר בשבת את הברכה שחיבר שלמה גורן בזמנו, אז הרב הראשי לצה"ל והרב הראשי לישראל. "מי שבירך את אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל  ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו", הוא נוסח הברכה המקובלת כיום בבתי כנסת.
פלג טוען כי הנוסח צריך להשתנות ל"חיילי וחיילות צה"ל". לדבריו, הוא החליט לדרוש את הוספת המילה "וחיילות" בעקבות גיוס נכדתו לצה"ל, ובהשראת  תפילת יזכור הנאמרת ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שבה  מכריז החזן הצבאי "יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים".

פלג הסביר: "לא ייתכן שבעת נפילתם בקרב, חס ושלום, החיילים והחיילות שווים בתפילה, ולפני זה לא. הברכה היא גם לכלל המשרתות בכוחות הביטחון ויש מקום לברך את כולן".
מטעם דובר צה"ל הובהר בתגובה כי שינוי נוסח הברכה אינו באחריות צה"ל, כיוון שהתפילה נאמרת בבתי כנסת אזרחיים. "האחריות היא בידי הרבנות הראשית לישראל", טענו בדובר צה"ל.
הרב הראשי לישראל, דוד לאו, השיב לפלג על דבריו: "העברנו את פנייתך ללשכת הרבנות הראשית כדי שיפעלו להעלאת הנושא על סדר יומה של מועצת הרבנות הראשית".