הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, הורה לעכב קבורת אמו של סרבן גט שמעגן את אשתו למעלה מעשור. במהלך הלילה (שלישי) הגיעה לישראל ארונה של אשה תושבת ארצות הברית במטרה להביאה לקבורה. לידי נשיא בית הדין הגדול הרב דוד לאו הגיע פסק דין של בית הדין אגודת הרבנים בארצות הברית, אשר קבעו לעכב את קבורת האם על מנת לגרום לבן המעגן לתת לאשתו את הגט המיוחל.בעקבות הסנקציה שהוטלה, הגיעו הצדדים להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה בערבות כספית בבית הדין, כי הבעל המעגן יגיע לדיון בהקדם בבית הדין ויציית לפסקיו. בשל כך הוחלט כי אמו תובא לקבורה.לפני חמש שנים הבן המעגן ניגש לבית דין שאינו רשמי או מוכר וקיבל "היתר" להתחתן עם אשה נוספת כך שהותיר את אשתו הראשונה עגונה ללא גט. לאחר שנכנס לעובי הקורה הכריע הרב לאו לאשר את פסק הדין שנתן ביה"ד בארה"ב והורה לחברה קדישא להימנע מלקבור את האם עד לקיום הוראות בית הדין.נשיא בית הדין אמר הבוקר כי "לאחר שביררתי ובדקתי היטב לפנינו מונח מקרה של עיגון קשה ביותר למעלה מעשר שנים כאשר הבעל מסרב בכל תוקף לאפשר לאשתו להמשיך בחייה בעוד הוא נשא אישה שניhה שלא כדין".לדבריו, "לאחר שמוצו כלל האפשרויות האחרות נאלצנו להודיע לחברה קדישא שלא לקבור את האם עד להפקדת גט כשר בידי הבן. אנו תקווה כי מהלך זה יביא למתן גט בהקדם ולשחרורה של האשה מכבלי עגינותה לאחר שנים כה רבות".