פרשת סרבן הגט שקבורת אמו עוכבה על ידי הרב הראשי, דוד לאו, עד אשר יסכים לתת גט לאשתו, מקבלת תפנית מעניינת לאחר שלכאורה הבעל מסרב לתת את הגט, למרות שקבורת האם התאפשרה לאחר שנטען כי הוא מסכים להיענות לתנאי בית הדין שידון בעניינו. בהקלטה לכאורה של הבעל הוא נשמע אומר כי הוא מעולם לא הסכים לתת את הגט. "אל תאמינו לשקרים של הרבנות. הם חבורה של שקרנים, אלוקים יעניש אותם", הוא נשמע אומר. 


מלשכת נשיא בית הדין הרב לאו נמסר כי "צר לנו כי אותו בעל מעגן אשר במשך למעלה מ-14  שנה מסרב לשחרר את אשתו מכבלי עגינותה, ממשיך בסירובו למרות הסיכומים שהושגו. אותו אדם אשר לא חס על אמו ולא על משפחתו, כאשר הוא אף נשא אישה שניה והמשיך בחייו. נשיא בית הדין הגדול ימשיך במלחמתו הבלתי מתפשרת בתופעת סרבנות הגט ויעשה כל שביכולתו, כולל סנקציות החמורות ביותר, בכדי לסיים כל מקרה עגינות שיגיע לפתחו".

גורם בכיר בסביבתו של הרב לאו אמר כי מי שהגיע לסיכומים בין בא כוח האשה לבני משפחת המעגן זה לא הרב לאו, אלא בית הדין לבקשתו וכאשר הגיעו להסכמה של שני הצדדים לא היה שום סיבה להמשיך לעכב. "מניח שגם הבעל לא מוכן להודות שנדחק לפינה ועל אף ההצהרות שלו הגט יינתן בהקדם", אמר הגורם.

כזכור, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, הורה אתמול לעכב קבורת אמו של סרבן גט שמעגן את אשתו למעלה מעשור. במהלך הלילה הגיעה לישראל ארונה של אשה תושבת ארצות הברית במטרה להביאה לקבורה. לידי נשיא בית הדין הגדול הרב דוד לאו הגיע פסק דין של בית הדין אגודת הרבנים בארצות הברית, אשר קבעו לעכב את קבורת האם על מנת לגרום לבן המעגן לתת לאשתו את הגט המיוחל.
בעקבות הסנקציה שהוטלה, הגיעו לכאורה הצדדים להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה בערבות כספית בבית הדין, כי הבעל המעגן יגיע לדיון בהקדם בבית הדין ויציית לפסקיו. בשל כך הוחלט כי אמו תובא לקבורה. לפני חמש שנים הבן המעגן ניגש לבית דין שאינו רשמי או מוכר וקיבל "היתר" להתחתן עם אשה נוספת כך שהותיר את אשתו הראשונה עגונה ללא גט. לאחר שנכנס לעובי הקורה הכריע הרב לאו לאשר את פסק הדין שנתן ביה"ד בארה"ב והורה לחברה קדישא להימנע מלקבור את האם עד לקיום הוראות בית הדין.