במשרד החקלאות הזהירו כי לקראת חגי תשרי יחידת השירותים להגנת הצומח ולביקורת תתגבר את הבודקים בביקורת הגבולות. זאת, לנוכח ניסיון שנים קודמות, בהן נרשמה עלייה במספר הניסיונות של אנשים פרטיים וסוחרים להכניס לישראל את ארבעת המינים, העלולים להיות נגועים במזיקים שונים. במשרד החקלאות הבהירו כי הנוסעים יהיו רשאים להכניס עמם לישראל אתרוג אחד בודד לנוסע.

בכדי למנוע מעבר בין מדינות של מזיקים וגורמי מחלות לצמחים (חרקים, אקריות, נמטודות, פטריות, חיידקים ווירוסים), חל איסור מוחלט על הכנסת פירות וירקות וכל מוצר צמחי אחר במעברי הגבול לתוך שטח מדינת ישראל.

במשרד החקלאות ציינו כי המדיניות הזו נקבעה, בדומה למדינות נוספות בעולם, מאחר שהכנסת תוצרת חקלאית לישראל ללא בדיקת השירותים להגנת הצומח ולביקורת, עלולה להוביל לכניסת מזיקים וגורמי מחלות צמחים שאינם קיימים בארץ ואשר עשויים להזיק לגידולים המקומיים.