מדינת ישראל תמיד צמאה לגשמים שירדו וימלאו את הכנרת המתדלדלת ואת שאר מאגרי המים והשטחים החקלאיים. ביממה האחרונה החלו לרדת גשמים במהלך חג הסוכות שצפויים להוסיף ולרדת במקומות שונים בארץ גם במהלך הימים הבאים. השאלה היא האם הגשמים הללו נחשבים אכן לגשמי ברכה או בגלל שהם יורדים על הסוכות הרבות שנבנו מחוץ לבתים הרי שלא מדובר על בדבר חיובי כל כך?על פי המשנה במסכת סוכות "כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות? משתסרח לה המקפה. משלו משל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו". כלומר הגשמים היורדים על הסוכות נמשלים לתכולת כוס אותה מטיח אדון בעבדו, רגע לאחר שהוא זה שמזג את תוכנה. הכוונה היא שעם ישראל יוצא ובונה את הסוכות על פי צווי השם ואילו מנגד הוא מוריד את הגשמים על הסוכות. המשמעות היא שכביכול הוא לא מעוניין במצווה שלנו ובסוכות שבנינו. מנגד ישנן דעות האומרות כי רק אם יורדים גשמים בלילה הראשון של סוכות מדובר בקללה, כיוון שאז ישנה חובה לאכול לחם בסוכה, אך בשאר הימים הגשם לא נחשב לקללה, כיוון שאין את החיוב על אכילת הלחם בסוכה. בכל מקרה נקווה לחורף מבורך רווי בגשמים.