בכל רחבי העולם היהודי מוקדשים ימי אלול ותשרי לחשבון נפש ותשובה. השנה מבקש אני לעסוק דווקא בתשובה של חודש חשוון, תשובה של "אחרי החגים". כבכל שנה נערכה "הקרן למורשת הכותל המערבי" לקליטתם של רבבות מתפללים לאמירת הסליחות המסורתית ולחגי תשרי בכותל המערבי. אלא שהשנה אפילו עובדי הכותל הוותיקים והמסורים ביותר הופתעו למראה ההמונים אשר עלו לירושלים, עלייה שלא נראתה כמוה זה שנים רבות.


במהלך חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ובעשרת ימי תשובה, השתתפו רבבות רבות במעמדי הסליחות המרכזיים. קיימו את מצוות העלייה לרגל במהלך חג הסוכות. לפי הערכות, סך כל המבקרים בכותל המערבי במהלך חודש זה הגיע ליותר מ־2 מיליון מבקרים. עלייה דרמטית גם ביחס לעלייה המתמדת הנרשמת מדי שנה במספר המבקרים.

זה כבר כמה שנים שאני והקרן למורשת הכותל המערבי כולה ניצבים תחת מתקפה הטוענת כי בדבקותנו במסורות הכותל הישנות אנו מרחיקים מעל הכותל את עם ישראל, ובייחוד את הדור הצעיר. 


גם הקמת עזרה מיוחדת, אשר מיועדת לזרמים הליברליים ביהדות ומשרתת מתפללים מעטים מדי חודש, לא הניחה את דעתם של המקטרגים נגד הכותל. המאבק נגד מסורת המקום נמשך בכל עוז. שוב ושוב מצוטטים אותם אלה שאינם מוכנים לקבל את מנהגי הכותל ומבקשים לשנותם, בתביעתם "להתאים את הכותל המערבי לזמנים המשתנים", ובאיומיהם כי העם היהודי נוטש את הכותל בהמוניו. מצער וכואב שקבוצה קטנה מסיתה את יהדות העולם ומשמיעה בפניה נתונים לא מדויקים כדי להפוך את הכותל למאבק בין יהדות העולם למדינת ישראל.

התמונה אשר צולמה בליל הסליחות האחרון בערב יום הכיפורים מעידה על אמת עמוקה יותר. היא מעידה כי לא רק שהוא אינו מתרחק - עם ישראל עולה בהמוניו אל הכותל המערבי. כן, אותו הכותל המיושן, השמרני. הכותל המזכיר לנו את בית אבא. הכותל הקושר אותנו אל נרות השבת של סבתא. אל הכותל המערבי הזה בדיוק מגיעים מיליוני יהודים ויהודיות, מכל הגוונים והזרמים. בכניסה אל רחבת האבן הגדולה הם מניחים למייחד ומחבקים את המאחד. הם יודעים שבכל מקום אחר בעולם יוכלו לממש את דרכם הייחודית, ואילו כאן, בכותל, כולם מרכינים ראש בענווה בפני המסורת היהודית והאחדות היהודית.
 
הפגנת האחדות ואהבת ישראל שהפגין העם היהודי כולו בחגי תשרי מחייבות את כולנו לעשות תשובה. במשך תקופה ארוכה מדי הנחנו כולנו לאנשים קטנים להוביל שיח קנאי, בדלני וחסר תוחלת, שביקש להפוך את הכותל לזירת המאבק בין הזרמים השונים ביהדות. זוהי שעתם של האנשים הגדולים להוביל מהלך של אחדות, פיוס והרגעה – למעננו, למען ילדינו, למען כל הדורות שיבואו אחרינו, ולמען המקום הקדוש.
הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.