פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם את מרכזיות המקום מאז ומקדם: בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית בנושא הר הבית.בשיחה שניה זו השתתף ח''כ לשעבר ופעיל הר הבית בהווה יהודה גליק. הוא דיבר על השלום העולמי, על ''הר הבית'' כמרכז רוחני, כבית תפילה לכל העמים, על כך שהר הבית צריך להיות פתוח לכל העמים, שיבואו בו, על מנת להתפלל בחופשיות, מה שנקרא חופש דת ופולחן לכל הדתות במדינת ישראל.


וכפי שכתוב בספר הנביא ישעיה פרק נ'ו פסוק ז' - ''כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים''.כמו גם שוחחתי בשיחה זו עם עולים נוספים להר הבית שהשמיעו טיעונים כלפי המשטרה המאבטחת את עולי ההר היהודים ועל הפחד והגבורה שבעליה להר הבית, המרכז הרוחני של עם ישראל ושל העולם כולו.יוצרת הפרויקט: אופירה הלוי [email protected]