פרוייקט ''שיחות בהר הבית'' הוא הר המוריה - הוא הר ציון. מועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם. בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית.

פרק רביעי: סיור בהר הבית של פלוגת יורם זמוש ב 1 בדצמבר 2019.
בפרק זה עליתי להר הבית, עם וותיקי פלוגה א', גדוד 71 חטיבה 55 של הצנחנים, לצורך שחזור שחרור הר הבית.

 הם הפלוגה אשר שחררה את הר הבית במלחמת ששת הימים וכאמור שחזרה לפני כשבועיים את נס השחרור! בסוף השחזור, הפילוסוף הביטחוני וחוקר מלחמות ישראל, ד"ר אורי מילשטיין שטח בפניהם, את אופני הנס על משמעויותיו.
הרי הנקודות שהעלה בפניהם ד"ר מילשטיין: 
1. ב-18  במאי 1948 מחלקה של הגדוד הרביעי של הפלמ"ח בפיקוד דוד אלעזר התחברה לרובע היהודי דרך שער ציון. בניגוד לפקודה הורה הסמג"ד עוזי נרקיס  לדדו לנטוש את העיר העתיקה והיא נפלה בידי הירדנים. למרות שלא פיקד בחייו על שום קרב מונה בדצמבר 1965 לאלוף פיקוד המרכז.
 

2. במחצית השנייה של מלחמת העצמאות משה דיין מפקד ירושלים והוא נכשל בכל מהלכיו. ב-1 ביוני 1967 בעקבות מיני הפיכה מתמנה דין לשר הביטחון  מבלי שהוא מכיר את תוכניות צה"ל והן גם לא מעניינות אותו. הוא רוצה להיות ראש ממשלה וברור לו שהדרך לכך עוברת בהר הבית. בספרו אוטוביוגרפי  שהתפרסם ב-1976, אחרי תשע שנים, הוא הודה  שבנוגע לירושלים השאלה הייתה "לא אם לכבוש אלא מתי ואיך".


3. ב-1961 הייתה מתיחות עם ירדן. חטיבות גולני  ו-35 מתוכננות לפרוץ להר הצופים ולהשתלט על העיר העתיקה. 
הרב הראשי של צה"ל שלמה גורן אמר למח"ט גולני מוטה גור שהוא אמור לשחרר את העיר העתיקה את הכותל ואת הר הבית. ב-1966 קיבל פיקוד על חטיבת צנחנים חדשה. במלחמת ששת הימים חטיבה 55 לא הייתה מתוכננת לפעול בירושלים אלא בסיני.
4. משימת 55 מבוטלת לפני כניסת ירדן למלחמה וקריסת הצבאי המצרי: כוח שריון (זאב) "אשכולות" שאמור היה לנחות מהים ולהתחבר אליה באל עריש הועבר בבוקר לחבל לכיש  לתגברו מפני אפשרות התקפה ירדנית.
5. בשעה תשע וחצי בבוקר נתנה פקודה להפעיל את חטיבה 55 להגנת שדות תעופה. חיים נדל דיווח על כך למוטה מאג"ם מבצעים ומוטה פעל לבטל את רוע הגזרה. 
6. יום שני 5 ביוני 1967 בשעה 10.30 בבוקר רדיו קהיר מדווח שכבשו את גבל מוכבר. (רדיו עמאן מדווח בשעה 12.30 על כיבוש ג'בל מוכבר). למוצב הפיקוד העליון מדווח כי נכבש מאונט סקופוס.
7. בשעה שתיים עשרה בצהריים מדווחים למוטה שהוא עולה לירושלים.
8. לאחר דיון אצל ראש הממשלה לוי אשכול מורה דיין למטכ"ל  ב-12.30 להעלות את 10 ו-55 לירושלים. אחרי חצי שעה מקבל בן ארי פקודה לכבוש את צפון ירושלים ולהשתלט עד 4 בבוקר על תל אל פול ומוטה המקבל פקודה לשלוח גדוד לירושלים.
9. בשעה 14.50  אמר דיין במטכ"ל: "יש להתחבר להר הצופים דרך שייח' ג'ראח. הוא הורה ישירות לגור  לפרוץ דרך בית ספר לשוטרים. כל מהלכי גור סוכמו עם דיין.
10. בשעה 15.10 מודיע קצין האגם של חטיבה 16 עמוס נאמן למג"ד 161 אשר דר שיש אישור לכבוש את ארמון הנציב, כשלא היה שום אישור.
יוצרת הפרויקט: אופירה הלוי ofiralevy7@gmail.com