שישה מתוך שבעה עולים שהגיעו לישראל בשנים האחרונות אינם יהודים, כך עולה מבקשת חופש מידע שהגישה עמותת חדו"ש לרשות האוכלוסין וההגירה ופורסמה הבוקר (שני). מהנתונים עולה כי 154,474 עולים זכאי שבות שהם בני משפחה של יהודים, אך אינם מוכרים כיהודים על פי הגדרה דתית כלשהי, הגיעו לישראל בשמונה השנים האחרונות, לעומת 25,375 עולים יהודים (על פי הגדרת חוק השבות, הכוללת גם גרים/גיורות וילדיהן שאינם מוכרים על ידי הרבנות הראשית).  
מהנתונים עולה כי בכל המדינות שמהן הייתה עלייה משמעותית בשנים האחרונות מספר העולים הלא-יהודים עולה בהרבה על מספר העולים היהודים. כך למשל מרוסיה רק 1 מתוך 25 עולים יוכר בישראל כיהודי (2,244 יהודים לעומת 50,093 זכאי שבות לא יהודים), ובקרב אלה שעלו ארצה השנה (עד ה-31.10.19) רק 1 מתוך כ-40 הוא יהודי על פי הגדרה דתית; מאוקראינה - 1 מתוך 12 (3,123 יהודים, 34,835 לא יהודים) ובקרב העולים מאוקראינה השנה – רק 1 מתוך 25. כ-27% מהעולים מצרפת הם יהודים (7,851 לעומת 20,825) וכ-30% מן העולים מארה"ב (5,487 לעומת 12,785). בשנת 2019 עלו לישראל 2,031 יהודים בלבד, לעומת 20,948 לא יהודים.

"צריך להשתחרר מעול הרבנות הראשית"
 

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב הגיב על הממצאים, ואמר כי "הנתונים ממחישים עד כמה דחוף הצורך של ישראל להשתחרר מעולה של הרבנות הראשית והכפייה הדתית. הרבנות הראשית והפוליטיקה הדתית אינן משקפות את דמותו של העם היהודי כיום, וככל שמדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי יש צורך להכיר בשני יעדים דחופים: 1. הממסד הדתי נכשל כישלון חרוץ בפתיחת שערי הגיור בפני העולים. על מדינת ישראל להכיר הכרה מלאה ושווה בכל הגיורים המקובלים בעם היהודי, ואשר הרבנות הראשית החרדית מסרבת להכיר בהם, בין אם הם גיורים אורתודוקסים מודרניים ובין אם הם גיורים של התנועות הלא אורתודוקסיות; 2. יש לאפשר נישואין וגירושין אזרחיים, כיון שבמצב הכפייה הדתית הנוכחי נשללת ממאות אלפי אזרחים, שמספרם גדל בכל שנה, זכות האדם הבסיסית של הקמת משפחה במולדתם". 
עוד אמר רגב כי "הסוכנות היהודית ראויה לשבח והוקרה על מסירותה לעידוד העליה והצלחת הקליטה של העולים הרבים, על פי ההגדרות המרחיבות של חוק השבות. עם זאת, קשה שלא לבקר את העובדה כי הסוכנות בחרה להעלים מעיני הציבור את המציאות האמתית של העם היהודי כיום, המשתקפת גם בנתוני העליה. למרבה הצער הסוכנות בוחרת שלא להתמודד באומץ ומתוך אחריות לתפוצות ישראל עם אתגר זה, והיא נמנעת מזה שנים להצטרף למאבק לחופש נישואין בישראל. אנחנו מקווים שהנתונים שאנו חושפים עתה ישכנעו את מנהיגות הסוכנות היהודית שהגיע הזמן לדאוג לקליטתם המלאה של העולים, כאזרחים מסוג א', על ידי הצטרפות לדרישה להנהגת נישואין וגירושין אזרחיים בישראל".
הוא הוסיף כי "מגילת העצמאות מבטיחה חופש דת ומצפון, ורוב גדול בציבור בישראל רוצה לראות הבטחה זאת מתממשת הלכה למעשה. רצון זה החל לבוא לידי ביטוי בבחירות האחרונות, והגיע הזמן להיענות לרצון הציבור ולצרכיה של מדינת ישראל ולהקים ממשלה אזרחית שתאפשר קידומם של שני יעדים חיוניים אלה".

תגובת הסוכנות היהודית לפרסומים: "הסוכנות היהודית מסתייגת עמוקות מהכתבה שפורסמה הבוקר, שפוגעת במאות אלפי עולים יהודים שהגשימו את חלום הציונות להגיע לישראל ולבנות פה את עתידם ועתיד ילדיהם ומתייגת אותם בצורה פסולה. לפי מיטב הבנתנו מבדיקות שערכנו, מקור המידע אינו מקור מוסמך ונתוני הסוכנות היהודית מראים תמונה שונה לחלוטין.
 
כאמור, עלו בעשור האחרון כרבע מליון עולים מלמעלה ממאה וחמישים מדינות. נראה לשם ההמחשה את הנתון בכתבה העוסק בעלייה מצרפת: בניגוד מוחלט לאמור בכתבה, לפי נתוני הסוכנות היהודית כ-97% (!) מבין עולי צרפת הם יהודים על פי ההלכה ו-3% בלבד הם זכאי חוק השבות. טוב עשה משרד הפנים שחזר והבהיר את הפרסום האמור".