פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם את מרכזיות המקום מאז ומקדם: בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית בנושא הר הבית.

בפרק זה נפגשתי עם פרופסור הילל ווייס לשיחה פילוסופית על תרבות ישראל בתקופת בתי המקדש ומשמעותה. לשיטתו החזרה לתרבות זו תקדם את מרכזיותו של הר הבית בתפיסת עם ישראל והעולם כולו, שהוא ההר עליו נבנה בית המקדש. כמו גם העלה פרופסור ווייס בשיחה שהעולם ועם ישראל חיים ''בגלות תודעתית'' ברמת הפילוסופיה, המדע וכו', שעלינו בתור ''האנושות'' להתעורר ממנה.

לדבריו, הר הבית הוא הבמה של בית המקדש, ובזה שעם ישראל והאנושות בכללה מתעלמים ממרכז ההתהוות של חיי האנושות, אומות העולם נגררים לאמץ ערכים אנטישמים על חשבון ערכים יהודיים, שבית המקדש הוא ראש וראשון להם - מוקד של קדושה.