פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם את מרכזיות המקום מאז ומקדם: בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית בנושא הר הבית.

בשיחה זו נפגשתי עם פרופ' רחל אליאור בה היא שטחה בפני נושאים אלה: את המשמעות של בית המקדש מאז ומקדם, את השבועה/הברית אשר כרת אלוהים עם עם ישראל בהר סיני בצאתם ממצרים מעבדות לחירות, שביתה בשבת ובמועדי השם כסימן ''לחירות'', כמו גם ההבטחה לעם ישראל שלא יחיו במחסור, המסומלת בפירות בהם השתבחה הארץ ובחשיבות קיום המועדים במועדם!

יוצרת הפרויקט: אופירה הלוי ofiralevy7@gmail.com