איסור בשר וחלב מופיע בתורה. בפסוק כתוב "לא תבשל גדי בחלב אמו", ובגמרא מוסבר שהכוונה היא לאסור לא רק בישול של בשר גדי בחלב של אמו, אלא גם אכילה של כל תערובת מבושלת של בשר וחלב.

בפועל, יש מערכת שלמה של הלכות בשר וחלב. למעשה, איסור בשר וחלב הוא רחב הרבה יותר ממה שעשוי להישמע לנו מקריאת הפסוק בלבד. למשל, האיסור חל גם על אכילת בשר וחלב שלא בושלו יחד, וכן על בשר עוף, נדרשים זמני המתנה בין אכילת בשר וחלב, וכן הפרדה מוחלטת של מערכות הכלים ועוד.

כל אלה תוספות שהוסיפו חכמינו לאיסור התורה המקורי, כדי להימנע מקרבה מסוכנת לעבירה ולשמור על כללי זהירות שיעזרו לנו לא לעבור על האיסור החמור (ניתן ללמוד את ההלכות הפרקטיות בקיצור שולחן ערוך, בסימן מו).

הטעמים המרכזיים

פרשני המצוות והראשונים מציעים פרשנויות וטעמים שונים, ונביא בקצרה כמה מההסברים המרכזיים:

עבודה זרה: עובדי האלילים היו נוהגים להקריב לאלוהים שלהם תבשילי תערובת בשר וחלב, ואיסור בשר וחלב נועד להרחיק אותנו מעבודה זרה.

אכזריות: באופן עקרוני, בישול של בשרו של הגדי הרך בחלב של אמו הוא מעשה אכזרי של התעללות בבעלי החיים. למעשה, החל מההמלטה השנייה, העזים ממליטות תאומים, ובעת הקדומה היו שוחטים מיד את אחד הגדיים לאכילה, וכדי לרכך את בשרו היו יוצקים לתבשיל את חלב העז. האיסור על בשר וחלב נועד למנוע אותנו מהתנהגות באטימות לב ורשעות ולסגל לעצמנו תכונות של רחמנות ורגישות.

נזק בריאותי: עירוב של בשר וחלב עלול להזיק בריאותית לאדם. גם אם אין לכך הוכחות מדעיות, אלוקים יודע מה הנזקים האפשריים לגוף ולנפש האדם ורוצה למנוע מאתנו נזק עצמי ולכן אסר עלינו לאכול תערובת בשר וחלב.

הסיבה על פי תורת הסוד

מעבר לרמת הפשט, יש הסבר מיסטי עמוק בתורת הקבלה לאיסור בשר וחלב. בניסוח פשטני: יש דברים שאסור לערבב. למה הכוונה?

אלוקים ברא את העולם המגוון והמורכב שלנו, בתיחום ברור בין כוחות ויסודות שונים. פריצת הגבולות וערבוב דברים שאמורים לשמור על הפרדה ביניהם אינם רצויים. ובעניין שלנו: באופן כללי, הבשר האדום מייצג את ה'דין' האלוקי, ואילו החלב הלבן מסמל את ה'חסד' האלוקי – וערבוב שלהם עלול להחליש את השפעת החסד והטוב מלמעלה, חלילה.

הנה, למשל, קטע מתוך הזוהר הקדוש, בתרגום לעברית: "כל האוכל בשר בחלב הוא גורם להביא דינים רעים בעולם, ואם מוליד בן באותם הימים נותנים לו נשמה מצד הטומאה, והאיש הזה מתיירא מחיות רעות, לפי שבעיניהם נראה האיש הזה כגדי שאין צלם אדם בפניו".