62% מאזרחי ישראל סבורים כי לממשלת ישראל אחריות להידרדרות בביטחונם האישי של יהודי התפוצות - כך עולה מסקר של "ארגון גשר" בשיתוף מכון המחקר Panels, שנעשה לאור דו"ח האנטישמיות השנתי ופורסם היום (שלישי) לרגל יום השואה. הסקר מציג עלייה מדאיגה של 18% בתקריות האנטישמיות החמורות ברחבי העולם בשנת 2019. 

מהסקר שקיים ארגון "גשר", אשר פועל לחיזוק הקשר בין עם ישראל ליהודי התפוצות, עולה כי מצבם הקשה של יהודי התפוצות לא נעלם מעינו של הציבור הישראלי, ולשאלה בדבר מידת אחריותה של הממשלה למצבם של יהודי התפוצות - ענו 62% מהציבור הרחב כי הם רואים את ממשלת ישראל כאחראית על הפגיעה בביטחון יהודי העולם, כאשר 12% מהציבור הישראלי אף רואה בממשלת ישראל כאחראית מרכזית להידרדרות בביטחון יהודי התפוצות. לעומת זאת רק 28% מהציבור, מנתקים את הקשר בין ישראל ליהודי התפוצות וטוענים כי לממשלת ישראל אין כל אחריות לביטחונם של יהודי העולם.

מנכ"ל 'ארגון גשר', אילן גאל דור, אמר: "לצערנו, חוסר היציבות הפוליטית בשנה וחצי החולפות השפיעה גם על מצבם וביטחונם האישי של יהודי העולם. הנחמה היחידה מתוצאות הסקר היא ההבנה כי מרבית העם רואים ביהודי התפוצות כאזרחים שעל ממשלת ישראל לדאוג ולהגן עליהם. על ממשלת ישראל לפעול בצורה אקטיבית על מנת להגן על ביטחונם של יהודי התפוצות ולמנוע שנים קשות ליהודי העולם כמו השנה החולפת".