פסק הלכה מפתיע של הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, יצחק יוסף. בתשובה לשאלה של הרב יוסף אביטבול, התיר הרב יוסף שמיעת מוזיקה בימי בין המצרים - בין י"ז בתמוז לבין ט' באב. לדברי הראשון לציון, מדי שנה בימי האבל על חורבן בית המקדש חל איסור על שמיעת שירה ומוזיקה, אולם השנה, בשל התפרצות נגיף הקורונה, צריך להקל על האלה הנמצאים בבידוד. 

כותב הרב יוסף: "בשנה זו, שלצערנו הרב התפשט נגיף הקורונה בכל קצוות תבל, ורבים נמצאים בביתם בבידוד, המביאים ללחץ נפשי ולדיכאון ולמער גדול, עד שאינם יכולים להישאר סגורים בחדרם, והאזנה לשירים ומנגינות רגועות יסייעו בידם ויקלו מעליהם את השהייה בחדר המבודד, לבל יצאו וידביקו עוד אנשים ויביאום לידי סכנה, יש להקל להם לשמוע שירים אלו". 

עוד מוסיף הרב הראשי, כי "אם אף בשירים אלו אינם מוצאים מנוחה, אפשר להקל עליהם לשמוע אף שירים קצביים להניח את נפשם והחיות את רוחם. וידוע יש בכוח השירה להשרות שמחה על האדם". 

הרב מציב תנאים לפסק ההלכה: שמיעת השיר בלבד, ללא קליפ: האזנה דרף אוזניות כדי לא להשמיע את השיר לאחרים שאינם במצב דומה; שהחולה אכן עושה כן להשיב את נפשו ולא למען מטרה אחרת.