ממצאי מחקר שערכו ד"ר איתן רגב וגבריאל גורדון מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, בסיוע וייעוץ צוות מחקר של עמותת יוצאים לשינוי, ארגון שעוזר ליוצאים בשאלה, מראה כי שיעור העוזבים את המגזר החרדי בגילי 20־64 עלה דרמטית בשנים האחרונות והוא עומד על כ־14% מכל שנתון לידה חרדי.

מפילוח הנתונים מתברר שכ־3,000 איש עוזבים מדי שנה את המגזר החרדי וכ־420 אלף איש צפויים לעזוב את המגזר בארבעת העשורים הקרובים, מהם כ–40 אלף בעשור הקרוב וכ־55 אלף נוספים בעשור שאחריו. באותה תקופת זמן צפויים להצטרף למגזר החרדי כ־176 אלף איש. 

משה שנפלד, יוצא בשאלה, ראש תחום מחקר בעמותת יוצאים לשינוי: "המחקר המתפרסם כעת, והנתונים החד־משמעיים העולים ממנו, מלמדים שמדובר בקבוצת אוכלוסיה שאין להתעלם ממנה, העתידה לגדול משמעותית בשנים הבאות. המתודולוגיה עליה מסתמך המחקר מאפשרת זיהוי אמין וישיר של היציאה מהחברה החרדית ברזולוציה ורמת דיוק גבוהות".