הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, פרסם היום (רביעי) מכתב הקורא לא לעלות לקברו של אביו, הרב עובדיה יוסף ביום השנה למותו. במכתב, שפורסם בשיתוף גורמים רבים בהם נשיא מועצת חכמי התורה, נכתב: "לאחינו בית ישראל בעקבות המצב הידוע, הנני לפנות לאחינו בית ישראל, לשמור על בריאותם ולהמנע מלבוא לציונו של מרן אאמו"ר עטרת ראשנו זצוק"ל וזיע"א, אף שיש מעלה לעלות על ציונו של הצדיק ביום השנה, השנה שאני – עקב המצב הקיים".

עוד נכתב: "וכל אחד יקבל על עצמו בל"נ ללמוד בליל היאר-צייט ג' חשוון הבא עלינו, וכן ביומו, בספריו של מרן זיע"א ולהגות בתורתו. ואנחנו בניו של מרן זיע"א נהיה שלוחים להעתיר בתפילה עבור המבקשים לבריאות איתנה, הצלחה בתוי"ש ובכל מילי דמיטב. ובעזה"י בשנים הבאות ימשיכו בהילולא הנהוגה. בברכה, יצחק יוסף הראשון לציון הרב הראשי לישראל".