לאחר שעודכנתי שחלו שינויים מהותיים ביחס אל היהודים בהר הבית, עליתי להר להבין על שום מה. כבר בכניסה עטו עלי מספר עולי ההר הוותיקים והתלוננו על יחס שהשתנה כלפיהם, מיחס חם ומחבק, ליחס קר ומרוחק. שמעתי הקשבתי בכאב לב עמוק והמשכתי הלאה במעלה ההר, בהר פגשתי, איש שיח שמרבה לשוחח איתי בהר. הוא טען שהיחס השתנה מאז הסכמי השלום עם העולם הערבי.

לשיטתם של עולי ההר, השלום הגיע בתמורה לריבונות ישראלית ביהודה ושומרון והעיקר  - בתמורה להר הבית. את הטענות האלה שמעתי כבר מספר פעמים בעבר, אבל בהר הובהר לי שעולי ההר זוקפים לחובת המדינה את תהליכי השלום הללו, כיון שלשיטתם עסקת השלום החדשה כוללת שלום תמורת ויתור על הר הבית - המקום בו עמדו שני המקדשים שהיוו את השתרשות של עם ישראל בארצו.

בדרכי החוצה חשבתי לעצמי, אם זה נכון, הרי שטרמפ פִסְפֵס את היעד שהציבו לו בוחריו. הבנתי כי מערכת החיים מורכבת מאוד ותת המערכות שלה מורכבות עוד יותר. לכן הדרך לגאולה ארוכה ומייגעת.