פרק 38 - עשרת הדיברות בהר הבית.

את עשרת הדיברות עם ישראל קיבל בהר סיני באופן ישיר: כל העם ראה את הקולות. למה זה רלוונטי לנו ולמשפחת העמים היום? לשיחה זו נפגשתי עם אופיר עקיבא מייסד השיטה ''הכי טוב בדרך'', שבאמצעות עשרת הדיברות מחבר את האדם ליעודו.הדיבר הראשון הוא: אנוכי השם אלוהיך אשר הוציאתך מארץ מצרים מבית עבדים. כך נפתחות עשרת הדיברות. אלוהים באמצעות משה רבנו בחר לו עם שילך אתו נגד חוקי טבע האדם. שלפיהם אנשים נוהגים לשעבד , את החלש, הדל והעני מהם דרך דריסת כל זכויותיו האנושיות, גזלת ממונו ושימוש בכל משאביו לטובתם. על מנת להצליח לפרוץ את המעגל הזה אלוהים בכבודו ובעצמו חתם כמעין חוזה עם ''עם ישראל'' במעמד הר סיני. עשרת הדיברות היו הסעיפים בחוזה שנכתב על לוחות אבן שהיו בתוך ארון הברית אותם נשאו הכוהנים והלויים בשנות המדבר עד הגעתם לארץ. בהגיעם ארצה ארון הברית שכן במשכן זמני בבית אל ובשילה עד אשר הגיע ליעדו הוא הר הבית, במקום הכי קדוש בהר, בקודש הקודשים. 

חלפו מאז הרבה שנים ואנחנו הפרנו לא פעם את החוזה. התפתינו ללכת אחר לבבינו ותאוותינו והמציאות העגומה טפחה לנו בפנים, נפלנו שוב ושוב לשעבוד, חירותנו נלקחה מאתנו באופן גורף. ממש כמו היום כשחרב סין מאיימת עלינו ועל חרותנו .

כאמור רק אם נעמוד בסעיפים שהתחייבנו להם נוכל לצאת ולהוציא את משפחת העמים ממעגל השיעבוד וגניבת החירות האישית הלאומית והאנושית.