פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום  מאז ומקדם! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

לשיחה זו נפגשתי עם יהודה עציון, איש הר-הבית מאז ולתמיד, איש שגדל בציונות הדתית שבה ערך ארץ -ישראל השלמה הוא ערך עליון. לתומי חשבתי שבארץ-ישראל השלמה נכלל הר הבית כמקום המקדש שאמור לחזור ולהיבנות ממש כפי שכתוב בנביאים.

תוך כדי שיחה נדהמתי לגלות שהאיש שהכי מזוהה עם הר-הבית מאז מלחמת ששת הימים אחרי ששוחרר הר-הבית, הרובע היהודי והכותל המערבי. לא התחנך בכלל עם בירכי בניית בית-המקדש, על ערכיו הרבים.

"אז איך הגעת להר הבית", שאלתי? וכך מתחיל סיפור חיו שמתחיל בגיל 17, במלחמת ששת הימים כשהוא "מבריז" מהישיבה לראות מקרוב את שחרור הר-הבית, הרובע היהודי והכותל המערבי, דרך הקמת מחתרת יהודית ועד היום לאחר שעבר ''תהליכי התבגרות'' תובנות, ומסקנות באשר למעמד של עם ישראל ושל לארץ-ישראל ובליבם הר-הבית ובית המקדש.

"התבגרתי מאוחר" חזר ואמר לי יהודה מספר פעמים ועל זה נשמע בפרק הבא.