פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום  מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

שיחות בהר הבית - פרק 56: בית המקדש ואל-אקצא דרים בכפיפה אחת

עוד מלחמה, ועוד מאבק, ועוד יריבות על מקום מקודש אחד לכל הדתות, הר הבית. "האם יש חלופות?", שאלתי את רפי גסל, ביוטכנולוג פעיל שלום, בשר מבשרה של הציונות הדתית.

להפתעתי, שמעתי על דרך מתקנת ומרתקת, להביא את השלום אל המקום אשר בחר בו אלוהים לתקשר עם בני אדם; דרך שנבחנה בהצלחה גם על ידי הערבים, בניגוד למה שאנחנו ניזונים מהתקשורת.

דרך בה הערבים והיהודים ''בני אברהם'' יחיו בכפיפה אחת, יתפללו במקום, יערכו בו פולחנם. כל דת בדרך שלה. ובא השלום על המקום ועל ישראל!